16-05-2024
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

16.05.2024
м. Київ
1460/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Зареєстрований у Міністерстві юстиції

України 17 травня 2024 року за № 728/42073

 

Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 14 липня 2023 року № 3257-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави» та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680, слова «її відокремленого підрозділу» замінити словами «відокремленого підрозділу юридичної особи, у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави».
  1. В абзаці третьому пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330, слова «, що не мають статусу юридичної особи,» виключити.
  1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 427/28557, слова «, що не мають статусу юридичної особи» виключити.
  1. У підпункті 1 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 09 червня 2023 року № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2023 року за № 977/40033:

абзац перший після слів «юридичної особи,» доповнити словами «відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави,»;

в абзаці другому слова «фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» замінити словами «громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб – підприємців та відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави»;

абзац третій після слів «юридичної особи,» доповнити словами «відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави,».

  1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
  1. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з 03 вересня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України