13-05-2024
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

13.05.2024
м. Київ
1422/5

Про внесення змін до Порядку реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики Міністерством юстиції України

Відповідно до Закону України «Про санкції», підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 772 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо удосконалення державної санкційної політики», пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Порядку реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики Міністерством юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 вересня 2022 року № 4201/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2022 року за № 1166/38502, такі зміни:

1)у пункті 4 розділу І:

в абзаці шостому слова «виконання рішення Вищого антикорупційного суду про застосування санкції стягнення та» виключити;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади, який приймає рішення про визначення суб’єктом управління активом іншого, ніж Фонд державного майна України, органу державної влади, суб’єкта господарювання державного сектору економіки;»;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

«Фонд державного майна України – центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, що здійснює повноваження у сфері управління (у тому числі шляхом реалізації) активами, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування такої санкції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;».

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий – двадцятий вважати абзацами сімнадцятим – двадцять першим відповідно;

2)підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ виключити;

3)розділ IV викласти в такій редакції:

«IV. Порядок отримання інформації Департаментом санкційної політики про виконавчі провадження, за якими стороною/сторонами

є підсанкційні особи, щодо яких застосовано санкцію у виді блокування активів після 24 травня 2022 року, за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження

  1. Департамент санкційної політики у разі необхідності в межах виконання повноважень щодо реалізації санкції стягнення за допомогою автоматизованої системи за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження, доступ до якої надається відповідно до пункту 4 розділу I Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05  серпня 2016 року №2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, здійснює моніторинг і отримує необхідну інформацію про виконавчі провадження, за якими стороною/сторонами є підсанкційні особи, щодо яких застосовано санкцію у виді блокування активів після 24 травня 2022 року.
  1. У разі необхідності уточнення інформації про виконавчі провадження, за якими стороною/сторонами є підсанкційні особи, щодо яких застосовано санкцію у виді блокування активів після 24 травня 2022 року, Департамент санкційної політики звертається до Департаменту державної виконавчої служби, який вживає заходів щодо отримання необхідної інформації та надання її Департаменту санкційної політики.»;

4)пункт 2 розділу VI після слів «Департамент санкційної політики» доповнити словами «, а в разі вищезазначених порушень нотаріусом – також Департамент нотаріату.».

  1. Департаменту санкційної політики (Богатих І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Богатих І.

 

 

 

Міністр                                                                                    Денис МАЛЮСЬКА