20-06-2024
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

20.06.2024
м. Київ
259/1834/5

Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів

Відповідно до законів України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», від 20 вересня 2022 року № 2597-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні», від 13 грудня 2022 року № 2849-ІХ «Про медіа» та від 22 лютого 2024 року № 3585-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках»

НАКАЗУЄМО:

  1. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 14 червня 2022 року № 177/2370/5, такі зміни:

1) в абзаці п’ятнадцятому пункту 2 розділу І слова «Про електронні довірчі послуги» замінити словами «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

2) у пункті 1 розділу ІІ:

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) рішення інших державних органів, рішення (акти) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та рішення Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами;»;

після підпункту 11 доповнити підпунктами 12, 13 такого змісту:

«12) рішення Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Аудиторської палати України, які законом визнані виконавчими документами;

13) рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про застосування заходів реагування у вигляді штрафу.».

  1. Прес-службі (на правах сектору) Державної судової адміністрації України (Пушна О.) та Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) забезпечити розміщення цього наказу на власних офіційних вебсайтах.
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України та заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу обов’язків.

 

Т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України

 

____________ Максим ПАМПУРА

Міністр юстиції України

 

_____________ Денис МАЛЮСЬКА