08-08-201300:00

Міжнародні договори, які набрали чинності для України, включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів у липні 2013 року

Міністерство юстиції включає чинні для України міжнародні договори до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр), а також здійснює їх опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України». Ця робота ведеться відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів», постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним», Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

Станом на 01 серпня 2013 року до Реєстру включено 3915 багатосторонніх, міждержавних, міжурядових та міжвідомчих міжнародних договорів, що набрали чинності для України.

З 2003 року Міністерство юстиції ініціювало отримання міжнародних договорів України міжвідомчого характеру від центральних органів виконавчої влади, які мають право на укладання таких договорів. На сьогодні 1548 міжнародних договорів України міжвідомчого характеру включено до Реєстру та опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

У липні 2013 року Міністерством юстиції отримано від Міністерства закордонних справ, інших центральних органів виконавчої влади та включено до Реєстру такі міжнародні договори, що набрали чинності для України:

Назва договору Дата підписання Дата набрання чинності для України Дата включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та реєстраційний код Джерела офіційного оприлюднення, адреси веб-сайтів центральних органів виконавчої влади
Угода між Урядом України і Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про співробітництво в галузі освіти і культури 25.09.1997 01.03.1998 22.07.2013 67982/2013 Офіційний вісник України від 02.08.2013, № 56, ст. 2039
Протокол про співробітництво між Національним агентством морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України і військово-морським флотом Турецької Республіки в галузі навігації, гідрографії та океанографії 23.06.1997 06.03.1998 26.07.2013 68042/2013 Офіційний вісник України від 06.08.2013, № 57, ст. 2080
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво з питань охорони державних кордонів 19.02.1998 21.03.1998 24.07.2013 67997/2013 Офіційний вісник України від 02.08.2013, № 56, ст. 2040
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про постачання природного газу з Республіки Узбекистан в Україну 19.02.1998 21.03.1998 24.07.2013 67998/2013 Офіційний вісник України від 02.08.2013, № 56, ст. 2041
Угода про обмін технічною інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Національним Агентством з охорони навколишнього природного середовища Італії 23.03.1998 23.03.1998 25.07.2013 68002/2013 Офіційний вісник України від 06.08.2013, № 57, ст. 2086 http://www.menr.gov.ua/ (адреса веб-сайту Міністерства екології та природних ресурсів України)
Угода між Міністерством України у справах науки і технологій та Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія в галузі науково-технічного співробітництва 24.03.1998 24.03.1998 15.07.2013 67895/2013 Офіційний вісник України від 26.07.2013, № 54, ст. 1992 http://www.mon.gov.ua/ (адреса веб-сайту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)
Меморандум про співробітництво у галузі фармацевтичної промисловості між Державним комітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості та Міністерством промисловості Республіки Болгарія 24.03.1998 24.03.1998 15.07.2013 67892/2013 Офіційний вісник України від 26.07.2013, № 54, ст. 1989 http://www.moz.gov.ua/ (адреса веб-сайту Міністерства охорони здоров̕я України)
Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Комітетом з використання атомної енергії у мирних цілях Республіки Болгарія про співробітництво у галузі державного регулювання та нагляду за безпекою при використанні атомної енергії в мирних цілях 24.03.1998 24.03.1998 15.07.2013 67896/2013 Офіційний вісник України від 26.07.2013, № 54, ст.1993 http://www.menr.gov.ua/ (адреса веб-сайту Міністерства екології та природних ресурсів України)
Меморандум про взаєморозуміння стосовно співробітництва між Міністерством освіти України та Міністерством освіти Фінляндії у сферах освіти, навчання та наукових досліджень 31.03.1998 31.03.1998 15.07.2013 67893/2013 Офіційний вісник України від 26.07.2013, № 54, ст.1990 http://www.mon.gov.ua/ (адреса веб-сайту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)
Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 24.03.1997 07.04.1998 25.07.2013 68007/2013 Офіційний вісник України від 06.08.2013, № 57, ст. 2082
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про співробітництво в галузі урядового зв'язку 28.01.1998 07.04.1998 25.07.2013 68008/2013 Офіційний вісник України від 06.08.2013, № 57, ст. 2083
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 28.01.1998 07.04.1998 25.07.2013 68009/2013 Офіційний вісник України від 06.08.2013, № 57, ст. 2084
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво по будівництву та реконструкції залізниць на території Республіки Узбекистан 19.02.1998 20.04.1998 25.07.2013 68003/2013 Офіційний вісник України від 06.08.2013, № 57, ст. 2085
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво в галузі туризму 10.09.1996 28.04.1998 25.07.2013 68004/2013 Офіційний вісник України від 06.08.2013, № 57, ст. 2081
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Марокко про створення Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 670) 13.07.2007 21.05.2013 05.07.2013 67784/2013 Офіційний вісник України від 16.07.2013, № 51, ст.1877
Конвенція про статус апатридів (Україна приєдналась до Конвенції відповідно до Закону України від 11 січня 2013 року № 23-VII) 28.09.1954 23.06.2013 05.07.2013 67769/2013 Офіційний вісник України від 16.07.2013, № 51, ст. 1875
Конвенція про скорочення безгромадянства (Україна приєдналась до Конвенції відповідно до Закону України від 11 січня 2013 року № 22-VII) 30.08.1961 23.06.2013 05.07.2013 67770/2013 Офіційний вісник України від 16.07.2013, № 51, ст. 1876
Угода між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз (ратифіковано Законом України від 22 березня 2013 року № 157- VII) 23.07.2012 01.07.2013 05.07.2013 67785/2013 Офіційний вісник України від 16.07.2013, № 51, ст.1876
Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Україна приєдналась до Протоколу відповідно до Закону України від 02 квітня 2013 року № 159-VII) 31.05.2001 04.07.2013 16.07.2013 67939/2013 Офіційний вісник України від 26.07.2013, № 54, ст.1991
Договір між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення (ратифіковано Законом України від 04 листопада 1997 року № 615/97-ВР) 20.02.1997 28.01.1998 22.07.2013 67981/2013 в Офіційному віснику України не опублікований у зв’язку з припиненням чинності

Примітки:

  • Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
  • Відповідно до статті 57 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
  • Статтею 19 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» передбачено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
  • Згідно зі статтею 21 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України публікуються українською мовою в «Зібранні чинних міжнародних договорів України» та інших офіційних друкованих виданнях України.
  • Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» міжнародні договори України, що набрали чинності для України, публікуються в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

5. Згідно зі статтею 23 Закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» та підпунктами 26 та 33 пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 381, Міністерство закордонних справ здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів та зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, документів міжнародних організацій, їх завірені копії та офіційні переклади, а також інші матеріали з питань зовнішньої політики.