18-08-201400:00

Міністерство юстиції повідомляє про нормативно-правові акти, зареєстровані 1 – 7 серпня 2014 року

№ з/п Дата реєстрації Реєстраційний номер Видавник документу Назва документу
1. 01.08.2014 896/25673 Міністерство юстиції України Наказ від 31 липня 2014 року № 1255/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року № 656/5»
2. 01.08.2014 897/25674 Міністерство соціальної політики України Наказ від 17 липня 2014 року № 477 «Про затвердження Порядку видачі та форм документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»
3. 01.08.2014 898/25675 Міністерство освіти і науки України Наказ від 16 червня 2014 року № 716 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2013 року № 1474»
4. 01.08.2014 899/25676 Міністерство освіти і науки України Наказ від 16 липня 2014 року № 839 «Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році»
5. 01.08.2014 900/25677 Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Наказ від 18 липня 2014 року № 350 «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28 листопада 2011 року № 346»
6. 01.08.2014 901/25678 Служба безпеки України Наказ Центрального управління від 17 липня 2014 року № 396 «Про затвердження Порядку відпуску речового майна та застосування норм забезпечення речовим майном у мирний час в Службі безпеки України»
7. 01.08.2014 902/25679 Міністерство культури України Наказ від 16 липня 2014 року № 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 13 червня 2005 року № 390»
8. 01.08.2014 903/25680 Міністерство юстиції України Наказ від 30 липня 2014 року № 1249/5 «Про затвердження порядків ведення реєстрів центрального засвідчувального органу»
9. 01.08.2014 904/25681 Міністерство юстиції України Порядок ведення електронного реєстру чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів
10. 01.08.2014 905/25682 Міністерство юстиції України Наказ від 31 липня 2014 року № 1250/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства»
11. 04.08.2014 906/25683 Міністерство юстиції України Наказ від 30 липня 2014 року № 1240/5 «Про внесення змін до форм реєстраційних карток»
12. 04.08.2014 907/25684 Міністерство внутрішніх справ України Наказ від 15 липня 2014 року № 674 «Про затвердження Змін до Положення про спеціальні підрозділи міліції охорони «Титан»
13. 04.08.2014 908/25685 Міністерство оборони України Наказ від 16 липня 2014 року № 462 «Про затвердження змін до переліків спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями»
14. 04.08.2014 909/25686 Міністерство оборони України Зміни до Переліку спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
15. 04.08.2014 910/25687 Міністерство фінансів України Наказ від 18 липня 2014 року № 764 «Про внесення змін до Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи»
16. 04.08.2014 911/25688 Міністерство внутрішніх справ України Наказ від 24 липня 2014 року № 729 «Про внесення змін до Дислокації стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України»
17. 04.08.2014 912/25689 Служба безпеки України Наказ від 29 липня 2014 року № 034
18. 04.08.2014 913/25690 Служба безпеки України Наказ від 29 липня 2014 року № 035
19. 05.08.2014 914/25691 Міністерство енергетики та вугільної промисловості Наказ від 12 червня 2014 року № 425 «Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт»
20. 05.08.2014 915/25692 Міністерство інфраструктури України Наказ від 24 липня 2014 року № 337 «Про внесення зміни до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811»
21. 05.08.2014 916/25693 Міністерство охорони здоров'я України Наказ від 21 липня 2014 року № 512 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06 серпня 2013 року № 693»
22. 05.08.2014 917/25694 Міністерство культури України Наказ від 12 червня 2014 року № 455 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і туризму України від 03 лютого 2009 року № 1»
23. 05.08.2014 918/25695 Міністерство молоді та спорту України Наказ від 22 липня 2014 року № 2407 «Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян, що надходять до Міністерства молоді та спорту України в електронній формі»
24. 05.08.2014 919/25696 Міністерство молоді та спорту України Наказ від 22 липня 2014 року № 2409 «Про затвердження Порядку роботи «гарячої» телефонної лінії Міністерства молоді та спорту України»
25. 05.08.2014 920/25697 Міністерство охорони здоров'я України Наказ від 21 липня 2014 року № 509 «Про затвердження Змін до Типового положення про кабінет «Довіра»
26. 05.08.2014 921/25698 Міністерство соціальної політики України Наказ від 15 липня 2014 року № 468 «Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю»
27. 05.08.2014 922/25699 Міністерство охорони здоров'я України Наказ від 21 липня 2014 року № 511 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»
28. 05.08.2014 923/25700 Міністерство охорони здоров'я України Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №103-3/о «Журнал обліку актів органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку»
29. 05.08.2014 924/25701 Міністерство охорони здоров'я України Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №103-4/о «Журнал обліку заяв батьків (матері або батьків), інших родичів або законного представника про відмову забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я
30. 05.08.2014 925/25702 Міністерство охорони здоров'я України Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації №103-5/о «Журнал обліку актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я»
31. 05.08.2014 926/25703 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 22 липня 2014 року № 942 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
32. 05.08.2014 927/25704 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 22 липня 2014 року № 941 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
33. 05.08.2014 928/25705 Міністерство фінансів України Наказ від 21 липня 2014 року № 770 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів»
34. 06.08.2014 929/25706 Міністерства аграрної політики та продовольства України Наказ від 05 серпня 2014 року № 296 «Про внесення зміни до наказу Державного комітету лісового господарства від 07 вересня 2007 року № 528»
35. 06.08.2014 930/25707 Міністерство інфраструктури України Наказ від 24 липня 2014 року № 335 «Про затвердження Порядку заміщення в мирний час в Державній спеціальній службі транспорту окремих військових посад (на умовах строкового трудового договору) працівниками»
36. 06.08.2014 931/25708 Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Постанова правління від 23 липня 2014 року № 12 «Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12 квітня 2012 року № 327»
37. 06.08.2014 932/25709 Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Наказ від 28 липня 2014 року № 360 «Про внесення змін до Положення про державний контроль за станом технічного захисту інформації»
38. 06.08.2014 933/25710 Міністерство юстиції України, Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 05 серпня 2014 року № 1283/5/291 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року № 1779/5/748»
39. 06.08.2014 934/25711 Міністерство внутрішніх справ України Наказ від 22 липня 2014 року № 713 «Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України»
40. 07.08.2014 935/25712 Міністерство інфраструктури України Наказ від 24 липня 2014 року № 340 «Про внесення змін до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті»
41. 07.08.2014 936/25713 Міністерство інфраструктури України Наказ від 24 липня 2014 року № 341 «Про затвердження Змін до Порядку ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах»
42. 07.08.2014 937/25714 Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 22 липня 2014 року № 271 «Про затвердження вартості майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства Автономної Республіки Крим (області) на 2013 рік»