24-10-201400:00

Міністерство юстиції повідомляє про нормативно-правові акти, зареєстровані 19 – 30 вересня

19 - 30 вересня 2014 року Міністерство юстиції зареєструвало наступні нормативно-правові акти, видані центральними органами виконавчої влади:

Дата надходження акта Дата державної
реєстрації акта
Номер акта за державним реєстром Назва органу,що видав нормативно-правовий акт Назва акта, дата його видання, номер акта
04.09.2014 19.09.2014 1143/25920 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 28 серпня 2014 року № 1118 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій».
08.09.2014 19.09.2014 1144/25921 Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 08 вересня 2014 року № 334 «Про затвердження Порядку приймання, перевірки та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданих до Міністерства аграрної політики та продовольства України».
17.09.2014 19.09.2014 1145/25922 Міністерство юстиції України Наказ від 17 вересня 2014 року № 1550/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1967/5».
09.09.2014 22.09.2014 1146/25923 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Постанова правління від 02 вересня 2014 року № 33 «Про внесення зміни до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року № 12».
08.09.2014 22.09.2014 1147/25924 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 04 вересня 2014 року № 831 «Про затвердження Положення про порядок проведення конференцій всеукраїнських громадських об’єднань, обрання членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України та припинення їхніх повноважень».
23.09.2014 23.09.2014 1148/25925 Міністерство юстиції України Наказ від 23 вересня 2014 року № 1570/5 «Про заходи щодо реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у містах Вінниці, Дніпропетровську, Львові, Харкові, Черкасах, Чернігові та Києві».
09.09.2014 23.09.2014 1149/25926 Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України Наказ Адміністрації від 03 вересня 2014 року № 438 «Про затвердження Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового, сержантського і офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України».
18.09.2014 23.09.2014 1150/25927 Міністерство закордонних справ України Наказ від 15 вересня 2014 року № 391 «Про втрату чинності наказу Міністерства закордонних справ України від 08 лютого 2012 року № 33».
12.09.2014 23.09.2014 1151/25928 Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України Наказ Адміністрації від 09 вересня 2014 року № 448 «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 19 серпня 2008 року № 135».
08.09.2014 23.09.2014 1152/25929 Міністерство соціальної політики України Наказ від 05 вересня 2014 року № 626 «Про затвердження Порядку формування відомості про виплату компенсації роботодавцям та форми відомості про виплату компенсації роботодавцям».
11.09.2014 23.09.2014 1153/25930 Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 30 липня 2014 року № 284 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228».
08.09.2014 23.09.2014 1154/25931 Міністерство освіти і науки України Наказ від 04 вересня 2014 року № 981 «Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України».
08.09.2014 23.09.2014 1155/25932 Міністерство освіти і науки України Наказ від 04 вересня 2014 року № 982 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України, та Порядку відшкодування цих витрат».
08.09.2014 23.09.2014 1156/25933 Міністерство освіти і науки України Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство світи і науки України
12.09.2014 24.09.2014 1157/25934 Державна служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Наказ Адміністрації від 08 вересня 2014 року № 446 «Про затвердження норм забезпечення милом у мирний час».
11.09.2014 24.09.2014 1158/25935 Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 10 вересня 2014 року № 342 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики України».
11.09.2014 24.09.2014 1159/25936 Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 10 вересня 2014 року № 343 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів».
16.09.2014 24.09.2014 1160/25937 Міністерство внутрішніх справ України Наказ від 10 вересня 2014 року № 928 «Про затвердження Переліку посад службовців у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які надалі були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом служби цивільного захисту, час перебування на яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії».
04.09.2014 25.09.2014 1161/25938 Міністерство охорони здоров’я України Наказ від 02 вересня 2014 року № 609 «Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами».
12.09.2014 25.09.2014 1162/25939 Пенсійнийфонд України Постанова правління від 10 вересня 2014 року № 19-1 «Про затвердження Змін до Порядку виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною».
16.09.2014 25.09.2014 1163/25940 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 09 вересня 2014 року № 1182 «Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 грудня 2001 року № 382 «Щодо порядку продовження терміну дії та отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні».
12.09.2014 25.09.2014 1164/25941 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 09 вересня 2014 року № 1181 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 1997 року № 17 «Про членство професійних учасників ринку цінних паперів у сертифікованих ДКЦПФР об’єднаннях».
09.09.2014 25.09.2014 1165/25942 Міністерство освіти і науки України Наказ від 09 вересня 2014 року № 1006 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537».
10.09.2014 25.09.2014 1166/25943 Міністерство освіти і науки України наказ Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2014 року № 1008 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти».
12.09.2014 25.09.2014 1167/25944 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 09 вересня 2014 року № 1184 «Про внесення зміни до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій».
12.09.2014 25.09.2014 1168/25945 Міністерство культури України Наказ від 11 вересня 2014 року № 744 «Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей».
29.08.2014 25.09.2014 1169/25946 Міністерство інфраструктури України Наказ від 26 серпня 2014 року № 413 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна».
12.09.2014 26.09.2014 1170/25947 Міністерство екології та природних ресурсів України Наказ від 11 вересня 2014 року № 283 «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 20 жовтня 2000 року № 171 «Про затвердження Знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України».
19.09.2014 26.09.2014 1171/25948 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 16 вересня 2014 року № 1210 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528».
23.09.2014 26.09.2014 1172/25949 Управління державної охорони України Наказ від 19 вересня 2014 року № 560 «Про затвердження Порядку виплати винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях військовослужбовцям Управління державної охорони України».
26.09.2014 26.09.2014 1173/25950 Міністерство юстиції України Наказ від 26 вересня 2014 року № 1595/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3021/5».
19.09.2014 29.09.2014 1174/25951 Міністерство соціальної політики України, Міністерство юстиції України Наказ від 16 вересня 2014 року № 661/1541/5 «Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників».
18.09.2014 29.09.2014 1175/25952 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 11 вересня 2014 року № 1088 «Про внесення зміни до пункту 3.3 розділу ІІІ Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації в Державному агентстві резерву України».
12.09.2014 29.09.2014 1176/25953 Міністерство закордонних справ України Наказ від 08 вересня 2014 року № 378 «Про внесення змін до Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій».
16.09.2014 30.09.2014 1177/25954 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 09 вересня 2014 року № 1183 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року № 1468».
17.09.2014 30.09.2014 1178/25955 Управління державної охорони України Наказ від 11 вересня 2014 року № 539 «Про внесення зміни до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кадрів в Управлінні державної охорони України».
16.09.2014 30.09.2014 1179/25956 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України Наказ від 12 вересня 2014 року № 250 «Про внесення змін до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна».
19.09.2014 30.09.2014 1180/25957 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Наказ від 17 вересня 2014 року № 260 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 06 грудня 2004 року № 217».
16.09.2014 30.09.2014 1181/25958 Міністерство інфраструктури України Наказ від 15 вересня 2014 року № 444 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса».
19.09.2014 30.09.2014 1182/25959 Міністерство інфраструктури України Наказ від 19 вересня 2014 року № 449 «Про внесення змін до Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень».
18.09.2014 30.09.2014 1183/25960 Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України Наказ від 12 вересня 2014 року № 455 «Про встановлення посадових окладів військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України».
03.09.2014 30.09.2014 1184/25961 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Рішення виконавчої дирекції від 01 вересня 2014 року № 77 «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».
09.09.2014 30.09.2014 1185/25962 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Рішення виконавчої дирекції від 04 вересня 2014 року № 81 «Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10».
11.09.2014 30.09.2014 1186/25963 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Рішення виконавчої дирекції від 04 вересня 2014 року № 82 «Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».
09.09.2014 30.09.2014 1187/25964 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Рішення виконавчої дирекції від 04 вересня 2014 року № 83 «Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб».
15.09.2014 30.09.2014 1188/25965 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Рішення виконавчої дирекції від 08 вересня 2014 року № 88 «Про удосконалення порядку складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».
Зміни до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
15.09.2014 30.09.2014 1189/25966 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Зміни до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф.
29.09.2014 30.09.2014 1190/25967 Міністерство соціальної політики України Наказ від 25 вересня 2014 року № 688 «Про внесення зміни до Порядку виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року».
29.09.2014 30.09.2014 1191/25968 Міністерство соціальної політики України Наказ від 25 вересня 2014 року № 690 «Про внесення зміни до наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77».

Примітки:

  • Для ознайомлення з текстами актів потрібно звертатися до відповідних відомств.
  • Ознайомитись з текстами актів можна на веб-сайті:
  • Для отримання засвідчених паперових копій текстів актів із Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів необхідно звертатися до Адміністратора Реєстру. Інформація про Реєстр, умови користування ним, а також необхідні бланки запиту про одержання інформації з Реєстру приведені на веб-сайті www.reestrnpa.gov.ua.