07-08-201300:00

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про судово-експертну діяльність»

З метою дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення з 06.08.2013 на сайті Міністерства юстиції проекту Закону України «Про судово-експертну діяльність» (далі – проект Закону) з метою його обговорення і отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проектом Закону пропонується вдосконалити регулювання судово-експертної діяльності на законодавчому рівні, з метою створення умов для належного та ефективного експертного забезпечення правосуддя. У разі прийняття зазначеного Закону буде встановлено єдині термінологічні визначення понятійного апарату, що використовується у судово-експертній діяльності; забезпечено системний підхід до організації діяльності усіх суб’єктів цієї сфери; визначено правовий статус та межі повноважень суб’єктів судово-експертної діяльності; врегулювано питання матеріального та соціального забезпечення судових експертів.

Прийняття проекту Закону також дозволить вирішити проблеми щодо:

неузгодженості положень процесуального законодавства в частині проведення судових експертиз;

неузгодженості актів законодавства, що регулюють діяльність окремих суб’єктів судово-експертної діяльності;

визначення меж державного контролю у сфері судово-експертної діяльності;

матеріального та соціального забезпечення судових експертів.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати на адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції, Управління експертного забезпечення правосуддя (адреса електронної пошти expert@minjust.gov.ua, тел.: (044) 486-47-10, факс: (044) 486-48-57) та 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (адреса електронної пошти inform@dkrp.gov.ua, тел.: (044) 254 56 73, факс: 254-43-93.

Зауваження та пропозиції прийматимуться Міністерством юстиції та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва протягом місяця з дня оприлюднення.