09-08-201300:00

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України»

Вийшов друком черговий номер бюлетеня «Офіційний вісник України» від 09 серпня 2013 року № 58.

«Офіційний вісник України» є офіційним виданням, яке видається Міністерством юстиції відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені „Офіційний вісник України».

У черговому номері бюлетеня опубліковано:

Закони України та інші акти Верховної Ради України

2043. Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України
Закон України від 02 липня 2013 року № 373-VII

2044. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації
Закон України від 04 липня 2013 року № 409-VII

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

2045. Про затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки
Постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 500

Нормативно-правові акти Національного банку України

2046. Про внесення змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України
Постанова Правління Національного банку України від 05 липня 2013 року № 271

2047. Про внесення зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Постанова Правління Національного банку України від 15 липня 2013 року № 276

Нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України

2048. Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 27 червня 2013 року № 744

2049. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1102

2050. Про вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 2013 року № 400

2051. Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України
Наказ Міністерства культури України від 27 травня 2013 року № 448

2052. Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави
Наказ Міністерства культури України від 02 липня 2013 року № 586

2053. Про внесення змін до деяких наказів щодо документів дозвільного характеру
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 липня 2013 року № 427

2054. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 23.03.2011 № 64
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 05 липня 2013 року № 140

2055. Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04 жовтня 2000 року № 2074 (із змінами та доповненнями)
Наказ Фонду державного майна України від 12 червня 2013 року № 811

2056. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 627

2057. Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів
Наказ Міністерства юстиції України від 19 липня 2013 року № 1457/5

2058. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту персональних даних
Наказ Міністерства юстиції України від 22 липня 2013 року № 1466/5

2059. Про затвердження Порядку проведення Державною виконавчою службою України перевірок діяльності структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України
Наказ Міністерства юстиції України від 25 липня 2013 року № 1494/5

2060. Про внесення змін у додаток 9 до наказу Міністерства юстиції України від 15 жовтня 2012 року № 1520/5
Наказ Міністерства юстиції України від 26 липня 2013 року № 1526/5

2061. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації обов’язкових постанов по порту
Наказ Міністерства юстиції України від 26 липня 2013 року № 1537/5

2062. Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
Постанова правління Пенсійного фонду України від 17 липня 2013 року № 11-1

2063. Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Постанова правління Пенсійного фонду України від 22 липня 2013 року № 12-1

Рішення Європейського суду з прав людини

2064. Справа «Глоба проти України»
(Заява № 15729/07)

2065. Справа «Віктор Станіславович Лінард проти України»
(Заява № 19220/10)

2066. Справа «Анзор Сергійович Шонія проти України»
(Заява № 48421)

Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта

Оголошення

______________________

Довідково. В «Офіційному віснику України», який виходить два рази на тиждень, публікуються державною мовою закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативно-правовий характер, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також міжнародні договори України, які набрали чинності для України, та рішення Європейського суду з прав людини.

Бюлетень видається з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.

«Офіційний вісник України» видається в журнальній формі та у теках з роз’ємними замками з підтриманням текстів актів у контрольному стані.