04-02-200400:00

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 травня 1994 р. N 283

Київ

Про порядок обчислення стажу державної служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1994 року N 758,
 від 28 грудня 1994 року N 878,
 від 10 квітня 1995 року N 264,
 від 8 червня 1995 року N 397,
 від 14 серпня 1995 року N 651,
 від 31 жовтня 1995 року N 871,
 від 12 березня 1996 року N 311,
 від 11 грудня 1996 року N 1490,
 від 25 грудня 1996 року N 1550,
 від 8 серпня 1997 року N 861,
 від 19 вересня 1997 року N 1040,
 від 2 березня 1998 року N 259,
 від 20 квітня 1999 року N 638,
від 14 липня 1999 року N 1267,
 від 5 листопада 1999 року N 2044,
 від 29 травня 2000 року N 848,
 від 12 липня 2000 року N 1113,
 від 6 травня 2001 року N 428,
 від 26 жовтня 2001 року N 1435,
 від 22 листопада 2001 року N 1571,
 від 21 травня 2002 року N 681,
 від 25 жовтня 2002 року N 1620,
від 18 січня 2003 року N 85,
 від 4 березня 2004 року N 258

На виконання постанови Верховної Ради України від 16 грудня 1993 р. "Про введення в дію Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 491)  Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.

2. Установити, що надбавка за вислугу років обчислюється за фактично відпрацьований час виходячи із посадового окладу з урахуванням за ранг і залежно від стажу державної служби, визначеного відповідно до затвердженого цією постановою Порядку. У разі виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника надбавка за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою.

Надбавка за вислугу років виплачується у розмірах, установлених частиною п'ятою статті 33 Закону України "Про державну службу", доплата за ранг провадиться у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 1994 р. N 123.

3. Державним службовцям, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з початку наступного місяця.

4. Надбавка за вислугу років враховується у разі обчислення середнього заробітку, який зберігається за державним службовцем відповідно до чинного законодавства на час відпустки, на період тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5. Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії.

6. Визнати таким, що втратило чинність, Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади", в частині, що стосується керівників і спеціалістів.

 

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

 
Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО 


 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 1994 р. N 283

 

 

 


ПОРЯДОК
обчислення стажу державної служби

1. Цим порядком визначаються посади і органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

2. До стажу державної служби зараховується робота (служба):

на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у статті 25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад державних службовців;

на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служби, митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки, інших органів управління військових формувань, державної податкової та контрольно-ревізійної служби;

на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком;

на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб, яким присвоєно персональні звання;

на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах, що згідно з чинним законодавством здійснюють державний нагляд за охороною праці

на посадах спеціалістів кримінально-виконавчої системи (виправно-трудові установи, слідчі ізолятори, інспекції виправних робіт), які не мають спеціальних звань;

(пункт 2 доповнено абзацом сьомим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.94 р. N 878,
 абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 428)

на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату Національного банку України, Республіканського банку Криму, управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь Національного банку України;

(пункт 2 доповнено абзацом восьмим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.95 р. N 264)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду соціального захисту інвалідів;

(пункт 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.95 р. N 651)

на посадах керівних працівників і спеціалістів державних архівів областей та їх філіалів, державних архівів міст Києва і Севастополя;

(пункт 2 доповнено абзацом десятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 р. N 1550)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти України;

(пункт 2 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.97 р. N 861)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим;

(пункт 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.98 р. N 259)

на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених у статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування.

(пункт 2 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1435)

3. До стажу державної служби включається також:

період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років;

час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у державному органі;

час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях;

(абзац п'ятий пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.11.99 р. N 2044)

час роботи:

за кордоном за направленням державних органів, якщо до направлення за кордон працівник працював у таких органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, влаштувався на роботу в державний орган;

на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті організацій, створених на базі ліквідованих міністерств, яким делеговано функції управління майном організацій і підприємств, заснованих на загальнодержавній власності;

в організаціях, передбачених абзацом четвертим пункту 3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049;

на посадах керівних працівників і спеціалістів у Державному центрі зайнятості та місцевих центрах зайнятості;

на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців;

(пункт 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.94 р. N 758)

(установлено, що для службовців, які після прийняття цієї постанови при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, стаж державної служби для надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавок за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049, а за період роботи на посадах державних службовців - відповідно до цієї постанови, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 397) 


час навчання в аспірантурі або докторантурі Української Академії державного управління при Президентові України з відривом від роботи, якщо до вступу до аспірантури або докторантури аспірант чи докторант перебував на державній службі і після закінчення навчання повернувся на державну службу;

(пункт 3 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.96 р. N 1490)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної інспекції закладів освіти при Міністерстві освіти України;

(пункт 3 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.97 р. N 861)

на посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів державних підприємств, установ, організацій, якщо безпосередньо з цих посад вони призначені (обрані) на посади державних службовців першої - четвертої категорій;

(пункт 3 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.97 р. N 1040,
абзац чотирнадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 20.04.99 р. N 638,
від 14.07.99 р. N 1267,
в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12.07.2000 р. N 1113)

стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257, незалежно від наявності перерв у роботі;

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 14.07.99 р. N 1267,
абзац п'ятнадцятий пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.07.2000 р. N 1113,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.11.2001 р. N 1571,
в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2003 р. N 85,
 від 04.03.2004 р. N 258)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Національної комісії регулювання електроенергетики України та її територіальних представництв; 

(пункт 3 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 848)

стаж роботи журналіста в державних і комунальних засобах масової інформації, обчислений відповідно до Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 377 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 430; 2001 р., N 39, ст. 1760).

(пункт 3 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2002 р. N 681)

4. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи. Скарги, пов'язані з визначенням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до Порядку обчислення
стажу державної служби


ПЕРЕЛІК
державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, період роботи в яких на посадах керівних працівників і спеціалістів зараховується до стажу державної служби

Верховна Рада УРСР,

Президія Верховної Ради УРСР

Рада Міністрів УРСР

Верховна Рада СРСР,

Президія Верховної Ради СРСР,

Верховні Ради республік СРСР та їх Президії,

Ради Міністрів республік СРСР
 
Міністерства і відомства СРСР,

Міністерства і відомства республік СРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств) 
 
Міністерства і відомства УРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств)
 
Виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управління, самостійні відділи, інші структурні підрозділи
 
Місцеві органи державного управління міністерств і відомств УРСР та інших республік, а також СРСР

Раднаргоспи

Органи народного контролю

Військкомати

Всесоюзні і республіканські промислові об'єднання та об'єднання, створені на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду
 
Органи нагляду за додержанням законодавства про працю

Органи виконання покарань (спеціалісти, які не мають спеціальних звань)

(додаток доповнено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.94 р. N 878)

Держбанк СРСР, Зовнішекономбанк СРСР, Будбанк СРСР,
Промбудбанк СРСР, Агропромбанк СРСР,
Житлосоцбанк СРСР, Ощадний банк СРСР, їх
республіканські банки (контори), крайові,
обласні (міські) управління, а також міські і
районні відділення

(додаток доповнено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.95 р. N 264)

(абзац чотирнадцятий додатка із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.96 р. N 311)

Обчислювальні центри та машинолічильні станції
обласних, Київського та Севастопольського
міських статистичних управлінь (посади
начальників центрів і станцій, їх заступників,
які відповідали за виконання робіт з підготовки
та випуску статистичної звітності, керівних
працівників і спеціалістів підрозділів
підготовки та випуску статистичних матеріалів)

(додаток доповнено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.95 р. N 871)

Державні архіви областей та їх філіали, державні
архіви міст Києва і Севастополя

(додаток доповнено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.96 р. N 1550)

Республіканська інспекція середніх спеціальних навчальних
закладів при Міністерстві вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР

Республіканська інспекція професійно-технічних закладів при
Держпрофосвіті УРСР

Республіканська інспекція вищих і середніх спеціальних
учбових закладів при Міністерстві вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР

(додаток доповнено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.97 р. N 861)

Державний архів Автономної Республіки Крим

(додаток доповнено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.03.98 р. N 259)

Центральні державні архіви УРСР

(додаток доповнено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2002 р. N 1620) 

____________