08-12-202014:20

5 864 шлюби з іноземцями зареєстровано в рамках пілотного проєкту «Шлюб за добу» за 10 місяців 2020 року

Конституція України встановлює, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України (за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України). Відповідно, форма і порядок укладення шлюбу в Україні між такими особами визначаються правом України.

Повноваження щодо проведення державної реєстрації шлюбу належить на території України – відділам державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, а за межами України – дипломатичним представництвам та консульським установам України.

Для реєстрації шлюбу між громадянами України або з іноземцем майбутнє подружжя подає особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу ДРАЦС або онлайн через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації».

Громадяни України на посвідчення своєї особи пред’являють паспорт або паспортний документ, а також документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (за його наявності).

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити:

  • паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника;
  • посвідку на постійне чи тимчасове проживання;
  • інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.

Неабияким попитом серед населення, в тому числі і серед іноземних громадян, користується пілотний проєкт Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

З моменту запровадження такого сервісу (з 29 липня 2016 року) по жовтень 2020 року проведено 108 353 державні реєстрації шлюбу ( у 2019 році – 34 753, у 2020 році – 20 908 шлюбів).

Зокрема за вказаний період було зареєстровано 32 319 шлюбів з іноземцями. Так, у 2019 році зареєстровано 9 720 шлюбів з іноземними громадянами, у 2020 році (станом на 1 листопада 2020 року) – 5 864. Здебільшого, за цьогорічною статистикою, найчастіше в рамках проєкту «Шлюб за добу» громадяни України одружувались із громадянами Російської Федерації, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина. Зазвичай найбільше іноземців звертаються за такою послугою у містах Харків, Дніпро та Львів.

Перевагами такого пілотного проєкту Мін’юсту є спрощена процедура державної реєстрації шлюбу, відсутність необхідності звернення до відділів ДРАЦС, проведення реєстрації шлюбу в час та у місці, обраному нареченими. Для цього необхідно лише звернутися до одного з організаторів у конкретному місті.

Окрім державної реєстрації шлюбу, громадяни України, іноземці чи особи без громадянства мають право і на його розірвання.

Державна реєстрація розірвання шлюбу здійснюється органами ДРАЦС (відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами України):

1. Розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей, проводиться за місцем проживання подружжя або одного з них за їх заявою. Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після закінчення одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана.

2. Розірвання шлюбу за заявою лише одного з подружжя. Проводиться у разі, якщо другий із подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним (стаття 107 Сімейного кодексу України). У такому випадку до заяви про розірвання шлюбу ініціатором розірвання шлюбу, крім того, додається копія рішення суду (витяг з рішення суду) про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Ще один варіант розірвання шлюбу – припинення його на підставі рішення суду за спільною заявою подружжя або за позовом одного з них. У разі розірвання шлюбу у судовому порядку рішення суду, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб, що позбавляє необхідності виконання громадянами зайвих процесуальних дій щодо реєстрації розірвання шлюбу та отримання відповідного свідоцтва.

Згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян за 2019 рік в актових записах про шлюб проставлено 1 714 відміток про розірвання шлюбу, що становить 0,71% до загальної кількості зареєстрованих шлюбів, з них – 495 відміток про розірвання шлюбу, що становить 1,6% від зареєстрованих в рамках пілотного проєкту «Шлюб за добу».

Всього по Україні у 2019 році було зареєстровано 38 472 розірвань шлюбів, а за 9 місяців 2020 року – 20 445. Разом із тим шлюбів за вказані періоди зареєстровано: у 2019 році – 237 858; за 9 місяців 2020 року – 126 975 шлюбів.