19-07-202209:10

Денис Малюська: Моніторинговий звіт – як спосіб оперативно удосконалювати систему юстиції в умовах війни

У понеділок, 18 липня, відбулася презентація моніторингового звіту за результатами оперативного моніторингу правосуддя в умовах війни.

«Повномасштабне вторгнення росії на територію України – це велика трагедія для всього українського народу. Разом із тим, із точки зору юриспруденції, це – величезний досвід, якого не має жодна країна у світі. Це викликає неабиякий інтерес з боку наших партнерів: як ми змоделювали систему юстиції, щоб вона втрималася в таких екстремальних умовах, які зміни були і що ще потрібно робити. Законодавство, міжнародні механізми, пов’язані з війною, застарілі, не деталізовані, не відповідають реаліям, наскільки нам довелося їх удосконалювати у нормотворчій роботі. Очевидно, що досягнуто було чимало. Втім, необхідно вчасно подивитися «збоку», де є прогалини і що варто допрацювати», – зазначив у вступному слові Міністр юстиції України Денис Малюська.

«Стійкість української системи юстиції в умовах війни відображено й у висновку Європейської Комісії щодо кандидатства на членство України в ЄС. Однією з їхніх тез було відображено, що Уряд нашої держави навіть в таких складних умовах зберігає стійкість та керованість», – акцентував заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук.

Важливо, що системна робота Мін’юсту в напрямі моніторингу законодавства доноситься до всіх гілок влади. Про це повідомив директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Олександр Олійник: «Коли ми подаватимемо черговий проект на основі проведеного аналізу шляхом здійснення моніторингу, і у пояснювальній записці зазначатимемо ті здобутки, обґрунтування, отримані в процесі роботи, – профільні комітети Верховної Ради розумітимуть, що це дійсно фундаментальна праця, відповідно, довіра до цього продукту буде вища. Тому що це означатиме, що документ проговорений і апробований судовою системою, правничою спільнотою».

Першими в рамках моніторингового звіту було презентовано блоки «Судоустрій», «Судочинство» та «Кримінальна юстиція».

Як зазначив  Богдан Львов, Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, з початком війни було виявлено низку проблем у судовій системі: доступ до інформації, яка внаслідок зайвої прозорості стала небезпечною для її учасників, поєднання роботи пошти із необхідністю забезпечення прав учасників судового провадження, санкції, процесуальні строки, утримання під вартою, передача підсудності справ із району в район, дистанційне провадження, втрачені судові провадження тощо. Тому нині основне завдання для усіх – забезпечити безпеку для учасників судового процесу і гарантії безперервності діяльності судів.

Це підтверджують і дані моніторингу. Так, за результатами оперативного моніторингу правосуддя, у напрямі «Судоустрій» експерти виокремили наступні проблеми судової системи в умовах воєнного стану:

 1. Порядок комунікації, обмеження інформації у судових рішеннях. Для вирішення проблеми необхідне розширення способів комунікації між судами та учасниками процесу як складової доступності правосуддя. Тому, пропонується:
 • Запровадити на рівні НПА інтеграцію сервісів електронного суду в систему «Дія» сервісів: 1) повідомлення про місце та час проведення судового засідання; 2) доступу до текстів судових рішень; 3) доступу до електронних виконавчих документів.
 • Переглянути способи повідомлення сторін про засідання та про ухвалені процесуальні рішення у відповідних положеннях процесуального закону та закону про судоустрій та статус суддів.
 • Удосконалити механізм можливості реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) під потреби судів, територіальна підсудність яких змінена, розробити сервіс налаштувань щодо надходження (ненадходження) повідомлення про надіслані судом документи до Електронного кабінету.
 • Запровадити можливість оприлюднення судових рішень з урахуванням обмежень в частині збереження недоступності до персональних даних не лише сторін, але й інших учасників судового розгляду, зокрема суддів та секретарів судових засідань.
 • Передбачити, що повідомлення та виклики у судові засідання, а також доступ до ухвалених рішень судів може надаватися шляхом механізму автоматичних повідомлень, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв’язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.
 • Удосконалити механізми та можливості обмеження роботи ЄСІТС та обмеження доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у період воєнного стану в Україні.
 1. Порядок дистанційного функціонування судів та службовців системи правосуддя в умовах воєнного стану. Для вирішення проблеми необхідно передбачити:
 • положення про те, що під час воєнного стану у зв'язку з військовими діями, судові засідання можуть проводитися у залах засідань iнших судів, а також в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (зали засідань), у тому числі й суддею, з використанням власних технічних засобів;
 • положення про особливості дистанційної форми роботи судів, участі у судовому засіданнi секретаря судового засідання поза межами приміщення суду (зали засідань), а також підписання судових рішень та процесуальних документів, у тому числі кваліфікованим електронним підписом без складання або з відстроченням складання їx паперового оригіналу.

Щодо блоку «Судочинство» було виявлено наступні проблеми, які потребують вирішення в умовах воєнного стану в державі:

 1. Поновлення та продовження процесуальних строків.
 2. Відновлення втраченого судового провадження.
 3. Дистанційний розгляд справ.
 4. Розширення категорій справ письмового провадження.
 5. Встановлення юридичних фактів.

Ще один напрям, який цього дня розглядали експерти, – «Кримінальна юстиція». Проведення оперативного моніторингу показало, що в цій сфері наявні наступні проблеми:

 1. Повноваження співробітників оперативних підрозділів:
  • компетенція на здійснення слідчих дій;
  • відсутність єдності судової практики;
  • необхідність оптимізації робочого навантаження.
 2. Дистанційне кримінальне провадження: у зв’язку із пандемією можливості використання дистанційного кримінального провадження було розширено; запроваджені зміни мають тимчасовий характер (на період дії карантину); судова практика свідчить про неможливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза приміщенням іншого суду.
 3. Зміна та скасування запобіжних заходів в умовах воєнного стану: Закон України №2198-ІХ від 14.04.2022; новели стосуються підтримки ЗСУ та виконання обов’язку захисту Вітчизни; наявність певних прогалин, неточностей та колізій

Для вирішення цих проблем експерти пропонують:

✓наділити співробітників оперативних підрозділів повноваженнями здійснювати окремі процесуальні дії за письмовим дорученням слідчого, прокурора;

✓такими процесуальними діями пропонується закріпити отримання пояснень, вручення повісток про виклик, виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

✓закріпити можливість участі учасника судового провадження в судовому засідання в межах кримінального провадження в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із використанням власних технічних засобів;

✓усім учасникам судового провадження (представники сторони обвинувачення, сторони захисту, потерпілий, свідки, експерти, спеціаліст тощо) надати можливість ініціювати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду;

інше.

Окремі пропозиції в результаті проведеного оперативного моніторингу законодавства після додаткових консультацій буде враховано для вдосконалення законодавства в системі юстиції.

Презентації:

 1. Оперативний моніторинг правосуддя в умовах війни
 2. Оперативний моніторинг впровадження та аналіз ефективності НПА у сфері судоустрою
 3. Оперативний моніторинг у сфері судочинства
 4. Оперативний моніторинг у сфері кримінальної юстиції