03-11-201610:25

До уваги студентів та аспірантів!

Період проведення конференції: 15 вересня - 15 листопада 2016 року.

Учасники конференції:  студенти та аспіранти вищих навчальних закладів за спеціалізацією правознавство, державне управління, політологія.

Умови для участі: для того, щоб стати учасником конференції, необхідно до 15 листопада 2016 року відправити на електронну пошту, зазначену в оголошенні, тези своєї доповіді відповідно до напрямків конференції.

До вказаних тез додати рецензію кандидата/доктора наук або витяг з рішення кафедри (відскановану копію). Назва файлу повинна відповідати англійській транскрипції прізвища автора, наприклад: Stepanenko Stepan.

Технічні вимоги до оформлення доповіді: обсяг тез доповіді – до 7 сторінок; редактор Win Word (розширення doc або rtf), стиль – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1.5, поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; список використаних джерел відповідно до вимог встановлених ДСТУ.

Електронна пошта: materials.for.minjust@gmail.com

Строк подачі матеріалів: до 15 листопада 2016 року

Тематичні напрями конференції:

1. Формування сучасної системи органів Міністерства юстиції України для забезпечення ефективної реалізації прав громадян.

2. Демонополізація та децентралізація реєстраційних послуг щодо нерухомості, бізнесу та цивільного стану.

3. Перспективи подальшого розширення послуг онлайн юстиції: комфортні відносини з державою, зменшення кількості бюрократичних процедур і викорінення корупції.

4. Перевиховання, соціалізація й повернення до нормального життя людини, що потрапила за грати, як основна мета пенітенціарної реформи.

5. Модернізація виконавчої служби. Новий закон про виконання судових рішень. Приватні виконавці: міфи і реальність.

6. Перезавантаження судової системи. Актуальні проблеми реалізації механізмів люстрації.

Організаційний комітет:

Павло Петренко– Міністр юстиції України, Голова організаційного комітету;

Ганна Онищенко – Заступник Міністра юстиції-керівник апарату, заступник Голови організаційного комітету;

Роман Усенко – Радник Міністра юстиції України, виконавчий секретар організаційного комітету;

директори профільних департаментів Міністерства юстиції України.

За результатами роботи конференції матеріали доповідей, відібрані організаційним комітетом, будуть опубліковані в мережі Інтернет на офіційній сторінці Міністерства юстиції України та окремою збіркою доповідей. Крім того, автори найбільш цікавих робіт будуть запрошені на зустріч з Міністром юстиції України Павлом Петренком.