30-10-200200:00

Механізм фінансового забезпечення адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС обговорений у Мін'юсті

"Необхідно докласти максимум зусиль для розробки механізму фінансового забезпечення адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС". Про це заявив Державний секретар Міністерства юстиції України Анатолій Заєць 30 жовтня 2002 року на засіданні Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС за участю фахівців міністерств та відомств.

За словами Держсекретаря, проектом Державного бюджету України на 2003 рік фінансування видатків центральних органів виконавчої влади по проекту Плану адаптації законодавства України до законодавства ЄС на 2003 рік, не передбачено. Анатолій Заєць повідомив, що в межах державної цільової програми "Програма інтеграції України до ЄС" Держбюджетом-2003 рік передбачені видатки для Міністерства фінанасів - 20 тис.грн. за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фінансів".; для Державної комісіії з цінних паперів та фондового ринку - 10 тис.грн... за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фондового ринку"; Міністерству юстиції - 268,9 тис.грн. за бюджетною програмою "Функціонування Центру правової реформи і законопроектних робіт, Центру перекладів актів європейського права, Центру порівняльного права"; Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України передбачено 4500,0 тис.грн. за бюджетною програмою на виконання Держстандартом заходів щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами.

За словами Держсекретаря, під час складання бюджетних запитів на 2003 рік Міністерство юстиції України врахувало у своїй бюджетній програмі видатки у сумі 4 900 тис. грн. на адаптацію законодавства України до законодавства ЄС, в тому числі на забезпечення діяльності організацій, які безпосередньо задіяні у вирішенні питань по адаптації вітчизняного законодавства. "Проте, граничний обсяг видатків Міністерства юстиції за бюджетною програмою "Керівництво та управління" у проекті Державного бюджету України на 2003 рік було зменшено порівняно з Держбюджетом поточного року на 7,6 % (8,7 млн. грн.), що ставить під загрозу виконання зазначених заходів у визначений термін." - заявив він.

Продовжуючи тему фінансування євроінтеграційних процесів України, заступник Державного секретаря Міністерства фінансів України Василь Регурецький висловився про доцільність пропозиції Мін\'юсту щодо синхронізації процесу подання бюджетних запитів. Він зазначив, що "саме неможливість досягнення спільного рішення стосовно визначення в проекті Державного бюджету України коштів для головних розпорядників, у тому числі і на переклад актів законодавства ЄС, окремими рядками стала причиною зняття проекту Указу Президента України "Про внесення змін та доповнень до Указу Президента України "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади" з розгляду на засіданні Урядового комітету з питань європейської інтеграції та економічного розвитку, що відбулося 4 квітня 2002 року.

Водночас, за словами Василя Регурецького, залишається невирішеним питання щодо визначення того, які заходи мають фінансуватися в рамках євроінтеграційних заходів. Так, Мінфін неодноразово доводив Кабінету Міністрів України, що витрати, пов\'язані з реалізацією щорічних планів робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС повинні здійснюватися центральними органами виконавчої влади за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України на їх функціонування, як такі, що здійснюються в межах функціональних обов\'зків працівників міністерств.

Разом з тим, Василь Регурецький зауважив, що переклад актів європейського законодавства та проведення порівняльно- правового аналізу ніяк не можна віднести до функціональних обов\'язків працівників центральних органів виконавчої влади.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua