23-08-201910:39

Міністерство юстиції України затвердило зміни до порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

16.08.2019 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 09.08.2019 № 2502/5 «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців», яким внесено зміни до Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.10.2018 № 3284/5 (далі – Порядок проведення перевірок).

Метою цих змін є удосконалення окремих положень Порядку проведення перевірок.

Так, змінами до розділу III Порядку проведення перевірок виключені положення щодо оцінювання діяльності приватного виконавця за результатами планової перевірки.

Відтепер у довідці за результатами планової перевірки буде зазначатись лише узагальнений аналіз виявлених недоліків та порушень у діяльності приватного виконавця.

Також встановлено вимоги до змісту повідомлення про проведення планової перевірки діяльності приватного виконавця та порядок доведення його до відома приватного виконавця.

Крім цього, внесені зміни до розділу IV Порядку проведення перевірок, якими виключено норму, що передбачала випадки обов’язкового внесення до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.