29-11-200200:00

Мін'юст установив процедуру подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади

Наказом Мін\'юсту від 25.11.02 № 102/5 встановлено процедуру подання до Міністерства нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та інших органів, акти яких підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Згідно з наказом визначається єдиний механізм проведення правової експертизи нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію, та здійснення їх державної реєстрації Міністерством юстиції України, а також включення зареєстрованих нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Встановлено перелік вимог до номативно-правових актів для державної реєстрації, відповідно до якого державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які містять у собі одну або більше норм, які стосуються соціально-економічних, політичних, особистих та інших прав, свобод та інтересів, гарантованих Конституцією та чинним законодавством, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації. Мають міжвідомчий характер, а також є обов\'язковими для установ, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативний акт.

На державну реєстрацію подаються акти, що містять правові норми (правила поведінки), розраховані на невизначене коло осіб, підприємств установ, організацій і неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії та характеру відомостей, що в них міститься, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.

На державну реєстрацію не подаються акти персонального характеру, одноразового виконання, крім тих, що містять правові норми.

Всі нормативно-правові акти проходять правову експертизу (перевірку на відповідність чинному законодавству) для забезпечення якості і обгрунтованості акту, своєчасності його прийняття, виявлення можливих позитивних і негативних наслідків його дії.

Нормативно-правові акти подаються на реєстрацію протягом 5 днів з моменту їх прийняття органами виконавчої влади. Загальний термін реєстрації становить 10 робочих днів, але у разі потреби цей термін може бути подовженим. Нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено інших строків.

Довідка. Починаючи з 1 січня 1993 року на Міністерство юстиції покладені обов\'язки по реєстрації нормативно-правових актів відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 №493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади". У зв\'язку зі створенням Єдиного державного реєстру Міністерство отримало ряд додаткових задач, безпосередньо пов\'язаних з включенням цих нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua