30-06-202313:10

Мін'юст завершив перший етап первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС)

Міністерством юстиції України на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2023 року № 189 забезпечено  проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) за такими переговорними розділами: Розділ 23 «Судова влада та фундаментальні права», Розділ 24 «Правосуддя, свобода та безпека».

Починаючи з 14 березня 2023 року Директоратом стратегічного планування та європейської інтеграції проаналізовано більше 1500 актів права ЄС з метою визначення структурного підрозділу Міністерства юстиції України або іншого органу влади, відповідального за проведення первинної оцінки за кожним з актів права ЄС, визначення, чи потребує окремий акт імплементації на даному етапі селф-скринінгу,  та забезпечено регулярний моніторинг підготовки таблиць відповідності законодавства України акту права Європейського Союзу (acquis ЄС). З метою своєчасного реагування на виклики, що виникали в процесі проведення первинної оцінки, було проведено цілий ряд як відомчих, так і міжвідомчих робочих нарад.

«Етап скринінгу є важливим кроком у процесі вступу до ЄС, дозволяючи як державі-кандидату, так і ЄС оцінити та забезпечити відповідність національного законодавства країни-кандидата acquis ЄС. ЄС за всю свою історію розробив величезний масив законодавства, відомий як acquis (з франц. – спільний доробок), який охоплює регламенти, директиви, висновки, рішення, судову практику, позиції в різних сферах політик ЄС. Процес перевірки дозволяє державі-кандидату виявити прогалини та розбіжності між актуальним національним законодавством і стандартами ЄС. Це узгодження має вирішальне значення для того, щоб держава-кандидат могла ефективно імплементувати та застосовувати закони ЄС після вступу. Саме тому Україна розпочала процедуру селф-скринінгу, щоб до початку перемовин вже мати перші результати такого аналізу і зрозуміти наші структурні проблеми, зокрема, щодо питань, якими опікується Міністерство юстиції України – верховенство права, судова влада, фундаментальні права, судова співпраця в цивільних та кримінальних справах та ін. Ці питання є основоположними для нашого майбутнього членства в ЄС, і від них залежить прогрес щодо інших переговорних розділів», — наголосила Наталія Панчук, Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

Підготовка таблиць відповідності законодавства України актам права Європейського Союзу (acquis ЄС) в рамках Розділів 23 і 24 забезпечена такими структурними підрозділами Міністерства юстиції України: Департаментом міжнародного права, Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції, Департаментом приватного права, Департаментом публічного права, Сектором архівної справи.

У процесі проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС  Директоратом стратегічного планування та європейської інтеграції забезпечено міжвідомчу комунікацію щодо проведення селф-скринінгу з такими органами державної влади: Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Бюром економічної безпеки України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державною міграційною службою України, Центральною виборчою комісією, Державною службою фінансового моніторингу України, Державною службою України з етнополітики та свободи совісті, Міністерством економіки України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Державною службою України з питань праці, Міністерством цифрової трансформації України, Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною митною службою України, Державною прикордонною службою України, Національним агентством з питань запобігання корупції, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерством соціальної політики України, Національною поліцією, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та іншими.

«Селф-скринінг дозволяє державі виявляти та усувати слабкі місця у своїй правовій та адміністративній системах. Узгодивши своє законодавство з acquis ЄС, Україна може створити надійні адміністративні структури з фаховим конкурентним персоналом, здатні ефективно впроваджувати та виконувати право ЄС. Загалом етап селф-скринінгу національного законодавства під час вступу до ЄС є критично важливим механізмом для забезпечення правової сумісності, сприяння гармонізації, розбудови інституційної спроможності, оцінки прогресу та сприяння взаєморозумінню з європейської стороною. Перший етап цього процесу, який завершився 30 червня, отримає своє органічне продовження в підготовці загального звіту про стан імплементації актів ЄС у визначених переговорних розділах, а також у визначенні пріоритетних заходів, які увійдуть до Національної програми щодо вступу України в ЄС», – зазначив Богдан Веселовський, керівник експертної групи з євроінтеграції та координації політик.

За результатами вжитих заходів, станом на 30 червня 2023 року у 23 переговорному розділі було підготовлено 7 таблиць відповідності законодавства України акту права Європейського Союзу (acquis ЄС), а в 24 розділі — 223.

«Однією зі сфер переговорного розділу 23 є фундаментальні права, які вважаються основоположними для суспільства та забезпечення верховенства права. Їх реалізація має бути гарантованою та безперешкодною. Ця сфера містить низку регламентів, директив, конвенцій, протоколів, хартій і декларацій, рекомендацій, які країна-кандидат має запровадити до своєї правової системи, забезпечуючи також їх ефективне виконання. Особливу увагу приділено темам боротьби з дискримінацією, свободі пересування,  забезпечення виборчих прав», – зауважила Аліна Євстіфеєва, керівниця експертної групи з прав людини.

Окрему подяку за допомогу у проведенні селф-скринінгу хочемо висловити Проєкту ЄС «Підтримка реформ у секторі юстиції та цифровізації в Україні (Pravo-Justice ІІ)» та громадській організації «ПРАЙВАСІ ХАБ», які активно долучились до цього процесу.