21-01-200300:00

Н а к а з


	     МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            17.01.2003 N 4/5

                  Зареєстровано в Міністерстві
                  юстиції України
                  17 січня 2003 р.
                  за N 35/7356


      Про дію нормативно-правових актів з питань
        реєстрації актів цивільного стану


  Відповідно до Закону України від 26 грудня 2002 року N 407-IV
"Про внесення змін до Сімейного кодексу України" Н А К А З У Ю:

   1. Перенести термін введення в дію з набранням чинності
Сімейним кодексом України таких нормативно-правових актів:
   наказ  Міністерства юстиції України від 17 квітня 2002 року
N 30/5 "Про затвердження Типового положення про
районний, районний у місті, міський (міста обласного значення)
відділ реєстрації актів цивільного стану", зареєстрований  в
Міністерстві юстиції України 17 квітня 2002 року за N 371/6659;
   наказ  Міністерства юстиції України від 19 квітня 2002 року
N 33/5 "Про затвердження зразків і опису гербових печаток відділів
реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення) управлінь юстиції";
   наказ  Міністерства юстиції України від 3 вересня 2002 року
N 80/5         "Про внесення змін та доповнень до Правил
реєстрації актів громадянського стану в Україні", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 3 вересня 2002 року за N 728/7016;
   наказ  Міністерства юстиції України від 3 вересня 2002 року
N 81/5     "Про затвердження інструкції з обліку,
зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними
органами  реєстрації актів цивільного стану на підтвердження
юридичних фактів в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 3 вересня 2002 року за N 727/7015;
   наказ Міністерства  юстиції України від 26 вересня 2002 року
N 86/5  "Про затвердження Положення про порядок зміни,
доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного
стану", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня
2002 року за N 786/7074;
   наказ Міністерства юстиції України від 4 листопада 2002 року
N 94/5   "Про затвердження Умов зберігання книг
реєстрації актів цивільного стану і метричних книг у відділах
реєстрації актів цивільного стану та порядку передачі цих книг на
зберігання до державних архівів, Переліку документів відділів
реєстрації актів цивільного стану зі строками їх зберігання",
зареєстрований    в Міністерстві юстиції України 4 листопада
2002 року за N 866/7154.

   2. До набрання чинності Сімейним кодексом України 
діють:
   наказ  Міністерства юстиції України від 28 грудня 1998 року
N 73/5   "Про затвердження Типового положення про
районний, районний у містах Києві та Севастополі відділ реєстрації
актів громадянського стану", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 19 січня 1999 року за N 24/3317  (із  змінами  і
доповненнями);
   наказ  Міністерства юстиції України від 15 лютого 1999 року
N 12/5  "Про  затвердження зразків і опису гербових печаток
районних, районних у містах Києві та  Севастополі  відділів
реєстрації актів громадянського стану";
   наказ Міністерства юстиції України від 10 листопада 2000 року
N 58/5 "Про затвердження зразків і опису гербових печаток відділів
реєстрації актів громадянського стану районних у містах, міських
(міст обласного значення) управлінь юстиції";
   наказ  Міністерства юстиції України від 3 березня 2000 року
N 9/5   "Про затвердження інструкції з обліку,
зберігання та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів
громадянського стану в Україні", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 3 березня 2000 року за N 125/4346;
   наказ Міністерства  юстиції України від 18 жовтня 2000 року
N 52/5   "Про затвердження Правил реєстрації актів
громадянського стану в Україні", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940;
   наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 року
N 60/5   "Про затвердження Умов зберігання книг
реєстрації актів громадянського стану і метричних книг у відділах
реєстрації актів громадянського стану та порядку передачі цих книг
на зберігання до державних архівів", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 21 листопада 2000 року за N 845/5066;
   Типовий перелік  документів  відділів  реєстрації  актів
громадянського стану зі строками їх зберігання, затверджений
наказом  Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 року
N 60/5 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2000 року за N 846/5067.

   3. Довести цей наказ до  відома  начальників  Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції та зацікавлених міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного  секретаря  Міністерства юстиції Єфіменка Л.В. та
директора   Департаменту у справах цивільного стану  громадян
Кунду В.В.


 Міністр                      О.В.Лавринович
Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua