27-11-200300:00

На Міністерство юстиції покладено функції головного розробника проектів законів, що вносяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України

Президент України Леонід Кучма підписав Указ "Про поліпшення організації законопроектної діяльності"

Цей документ видано з метою вдосконалення організації формування і реалізації державної правової політики, порядку розроблення проектів законів України.

Указом постановлено покласти на Міністерство юстиції України функції головного розробника проектів законів, що вносяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, крім проектів, щодо яких законами України та актами Президента України встановлено інший порядок розроблення.

Проекти законів розробляються відповідно до планів законопроектних робіт робочими групами, які утворюються Міністерством юстиції України. До складу таких робочих груп включаються також представники інших заінтересованих державних органів, установ та організацій, учені, фахівці.

Організаційне та інше забезпечення діяльності робочих груп, надання їм інформації про міжнародний досвід правового розв'язання актуальних проблем розвитку суспільства і держави здійснює Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України.

Кабінет Міністрів України має вжити додаткових заходів щодо створення необхідних умов для забезпечення виконання Міністерством юстиції України покладених на нього функцій, вирішити питання стосовно збільшення штатної чисельності його працівників, поліпшення умов роботи Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, вдосконалення системи оплати праці працівників, які займаються законопроектною роботою, з огляду на її важливе значення для формування правової держави, складність та напруженість, а також необхідність особливо високого рівня кваліфікації для виконання такої роботи. Крім того, уряд має визначити у місячний строк механізми поетапного запровадження положень цього Указу. А також, під час розроблення проектів законів про державний бюджет України на відповідний рік передбачати бюджетні призначення Міністерству юстиції України, необхідні для виконання запланованих законопроектних робіт.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua