16-01-200300:00

Нові редакції Господарського та Цивільного кодексів містять різні підходи до вирішення одних і тих самих питань

Нові редакції Господарського та Цивільного кодексів, які були ухвалені Верховною Радою України сьогодні, 16 січня 2003 року, містять різні підходи до вирішення одних і тих самих питань. Про це заявив Міністр юстиції України Олександр Лавринович прес-службі Міністерства.

Міністр юстиції зазначив, що при ухваленні кодексів парламент врахував переважну більшість зауважень Президента, які стосуються необхідності корегування текстів цих нормативних актів з міжнародно-правовими зобов\'язаннями України, врахована також ціла низка пропозицій і зауважень Президента до інших статей кодексів. Однак залишилось неврегульованим концептуальне зауваження Глави держави, яким наголошувалося на неможливості різного правового регулювання одних і тих самих приватноправових стосунків. "Неврахування цього зауваження Президента, яке має концептуальний, а не текстовий характер, стоїть на заваді того, щоб можна було говорити про завершення роботи над текстами кодексів." - заявив Олександр Лавринович.

Серед питань, які мають різні способи нормативного регулювання Господарським та Цивільним кодексом, 0лександр Лавринович назвав, зокрема, правовий режим майна суб\'єктів правовідносин, види та організаційно-правові форми юридичних осіб, питання регулювання зобов\'язальних правовідносин для громадян та для юридичних осіб.

Олександр Лавринович зазначив, що регулювання стосунків приватноправового характеру як для громадян України, так і для суб\'єктів підприємницької діяльності є "не просто важливими, а визначальними, якщо мова йде про діяльність з метою отримання прибутків або про діяльність, яка спрямована на реалізацію громадянських прав."

На думку Міністра юстиції, є необхідність в доопрацюванні кодексів з урахуванням концептуального зауваження Президента щодо розмежування предметів регулювання обох кодексів.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua