16-11-202114:54

Олександр Банчук: Закони «Про медіацію» та «Про адмінпроцедуру» прийнято Парламентом в цілому

Верховна Рада України 302 та 291 голосами відповідно ухвалила у другому читанні підготовлені Міністерством юстиції Закони «Про медіацію» та «Про адміністративну процедуру».

Перший з них, Закон «Про медіацію», передбачає і дає можливості громадянам вирішити свої суперечки, не звертаючись до суду. Він запроваджує та врегульовує статус медіатора, а також стимули для громадян, щоб вони не йшли з будь-якими суперечками до суду, перенавантажуючи їх, а могли дійти порозуміння та вирішити свої питання завдяки неупередженій особі, якою і буде медіатор.

«Законодавче закріплення цієї процедури сприятиме ефективному поширенню в суспільстві культури мирного врегулювання спорів, дозволить знизити навантаження на суди, скоротити строки розгляду справ, зменшити витрати сторін на правову допомогу та судовий процес у цілому. Саме медіація допомагає сторонам конфлікту за допомогою медіатора  налагодити комунікацію та обрати той варіант рішення, який задовольнить інтереси і потреби обох учасників спору. Такий варіант вирішення конфлікту дає можливість знизити рівень напруження, усвідомити наслідки рішення, а також надає сторонам відчуття справедливості від процесу медіації», – зазначив заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.

Застосовувати цей Закон можна буде для врегулювання будь-яких конфліктів (спорів), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим).

Законом «Про медіацію» встановлено, що:

 • фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу;
 • медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації;
 • набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами;
 • підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички щодо принципів, порядку та методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів);
 • підготовку у сфері медіації здійснюватимуть заклади освіти, а також організації, що забезпечують проведення медіації, об’єднання медіаторів, суб’єкти господарювання будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, що мають право надавати послуги у сфері медіації або організовувати їх надання відповідно до законодавства;
 • реєстри медіаторів зможуть вести об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.

Ще один ухвалений у другому читанні Закон – «Про адмінпроцедуру».

Законом передбачається:

 • зобов’язання адміністративних органів обґрунтовувати свої рішення;
 • наділення учасників адміністративних правовідносин суттєвими процедурними правами (право особи бути вислуханою до прийняття будь-якого індивідуального рішення, що може на неї негативно вплинути, та надати необхідні докази; право кожної особи на доступ до матеріалів справи, які її стосуються), що сприятиме реалізації громадянами конституційного права на звернення;
 • встановлення вимог до форми та змісту адміністративних актів та правил набрання ними чинності;
 • визначення процедури оскарження адміністративних актів у позасудовому порядку.

«Закон про адміністративну процедуру – це насправді “тиха революція”, що докорінно змінює радянський менталітет у взаємодії держави з її головними стейкхолдерами – громадянами. Ухвалення закону забезпечить рівність усіх учасників адміністративного провадження та єдині стандарти у роботі чиновників, прискорить надання більшої кількості якісних і зручних послуг для громадян», – розповів Олександр Банчук.

За словами заступника Міністра юстиції, із прийняттям закону про адміністративну процедуру чимало послуг будуть надаватися громадянам та бізнесу за єдиними та зрозумілими правилами:

 • отримання паспорту;
 • призначення житлової субсидії;
 • реєстрація народження дитини;
 • надання дозволу на будівництво;
 • видання ліцензії;
 • оформлення земельної ділянки;
 • під'єднання до електромережі тощо.

Крім того, громадяни зможуть брати участь у прийнятті рішень, що впливають на їхні права. А ще отримають право бути вислуханими у разі незгоди з рішенням. Також можна буде ознайомитись з матеріалами справи, почути аргументи та чітко зрозуміти процедуру оскарження, насамперед досудового.