10-10-201712:24

Опитування фахівців щодо проблем реалізації положень законодавства при призначенні, виконанні/відбуванні покарання у виді громадських робіт

Мінімальними стандартними правилами Організації Об’єднаних Націй у відношенні заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням 1990 року (Токійські правила), визначено, що система кримінального правосуддя повинна передбачати широкий вибір заходів, альтернативних тюремному ув’язненню (п.2.3 Токійських правил).

Відповідно до Рекомендацій No (92) 16 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про європейські правила щодо застосування громадських санкцій та заходів встановлюється перелік стандартів, що дозволяють забезпечити справедливе та ефективне застосування громадських санкцій та заходів, а також необхідного балансу між потребами суспільства, відшкодуванням шкоди та визнання потреб правопорушника (п. а  Преамбули Рекомендацій). Таким чином, одним із покарань, не пов’язаним з ізоляцією особи, український законодавець визначає покарання у виді громадських робіт. Відповідний вид покарання згідно ст. 51 та ст. 98 КК України може бути застосований як до повнолітнього, так і неповнолітнього суб’єкта злочину.

Однак, як свідчать статистичні дані, протягом 2017 року всього до покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи, та адміністративних стягнень було притягнуто 2794 неповнолітніх правопорушники, з них лише 195 - до громадських робіт, що складає близько 7 % від їх загальної чисельності. Щодо решти (2599 осіб) було застосовано покарання у виді позбавлення волі, від якого їх було звільнено з випробувальним терміном.

Більше того, у деяких регіонах України протягом останніх двох років зовсім відсутня практика застосування судами до неповнолітніх правопорушників такого виду покарання, як громадські роботи.

З метою вирішення даної проблематики Міністерством юстиції України відповідно до пп. 6 п. 74 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (далі – План дій) проводиться робота по узагальненню фахової думки щодо проблематики застосування кримінальних покарань у виді громадських робіт, удосконалення системи покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи, у першу чергу, щодо неповнолітніх.

Враховуючи викладене, ми пропонуємо фахівцям (суддям, прокурорам, науковцям, експертам, представникам органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості тощо) висловити власну думку та надати пропозиції щодо удосконалення у кримінальному законодавстві інституту громадських робіт, що застосовуються до неповнолітніх правопорушників.

Для цього ми просимо дати відповіді на наступні блоки питань.

 1. I. ЗАПИТАННЯ ДО СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ, НАУКОВЦІВ, ЕКСПЕРТІВ.
 2. Чи існують, на Вашу думку, прогалини чинного законодавства у регулюванні процесу застосування до неповнолітніх осіб покарання у виді громадських робіт (положення Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань)? Якщо «так», які саме?
 1. Чи існують, відповідно до Вашого досвіду, практичні прогалини застосування та виконання/відбування покарання у виді громадських робіт неповнолітніми правопорушниками?
 1. Який відсоток застосування до неповнолітніх правопорушників громадських робіт згідно Вашої практики (суб’єкти опитування на дане питання – судді, прокурори)?
 • 0%-10% від загальної кількості проваджень щодо неповнолітніх;
 • 10%-20% від загальної кількості проваджень щодо неповнолітніх;
 • 20%-50% від загальної кількості проваджень щодо неповнолітніх;
 • 50% і більше.
 1. Чи вважаєте Ви ефективним та дієвим для виправлення та ресоціалізації засуджених неповнолітніх застосування покарання у виді громадських робіт?
 1. Які Ваші рекомендації щодо розширення можливості застосування та ефективного виконання громадських робіт як покарання, альтернативного позбавленню волі?
 1. II. ЗАПИТАННЯ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО МАЮТЬ ПРАКТИКУ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ, СЛУЖБ ЗАЙНЯТОСТІ, НАУКОВЦІВ, ЕКСПЕРТІВ.
 1. Чи зверталися до Вас уповноважені органи пробації (згідно законодавства, що втратило чинність, - кримінально-виконавча інспекція (КВІ)) з метою отримання переліку об’єктів, на яких можуть відбувати покарання у виді громадських робіт засуджені неповнолітні?
 1. Вкажіть статистику відбування покарання у виді громадських робіт у Вашому місті як повнолітніми, так і неповнолітніми засудженими.
 1. Який порядок визначення та затвердження переліку підприємств, установ, організацій, де можуть відбувати покарання у виді громадських робіт засуджені неповнолітні? Чи входять до даного переліку підприємства, установа, організації приватної та державної власності?
 1. Чи є у Вашому місті затверджене діюче рішення міської ради про затвердження видів безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених до громадських робіт та об’єктів для відбування даного виду покарання? (якщо «так», просимо надати копію чи посилання на рішення у мережі Інтернет).
 1. Які проблеми взаємодії органу місцевого самоврядування та уповноважених органів пробації/підтриємств, установ, організацій, які діють у місті, виникають під час необхідності забезпечення виконання покарання у виді громадських робіт неповнолітніми?
 1. Чи існують, на Вашу думку, прогалини чинного законодавства у регулюванні процесу виконання покарання у виді громадських робіт неповнолітніми правопорушниками (положення Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань)? Якщо «так», які саме?
 1. Які Ваші рекомендації щодо розширення можливості застосування та ефективного виконання громадських робіт як покарання, альтернативного позбавленню волі?

Відповіді просимо надсилати до 17 жовтня 2017 року на електронну адресу радника Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, к.ю.н. Старосольської Соломії Петрівни (тел. роб.: (044) 271 16 61 (вн. 25); моб.: +380671621242,  e-mail: s.starosolska@minjust.gov.ua; starosolska.solomiya@gmail.com).