16-02-200400:00

Постанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2004 р. N 154
Київ

Деякі питання організації обліку, зберігання та
оцінки майна, що реалізується за рішеннями
органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Створити Єдину інформаційну систему з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади (далі - Єдина інформаційна система).

2. Установити, що до Системи вноситься інформація про:

конфісковане майно;

майно, вилучене митними органами;

майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що реалізується як об'єкт податкової застави;

майно, що приватизується;

майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, на яке звернено стягнення;

інше державне майно, що відчужується за рішеннями органів виконавчої влади.

3. Фонду державного майна разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Державною митною службою та Державною податковою адміністрацією затвердити у місячний строк Положення про Єдину інформаційну систему, передбачивши в ньому:

формування Системи на базі інформації, що надходить від органів виконавчої влади, за рішеннями яких ведеться облік, забезпечується зберігання, здійснюється оцінка та реалізація майна, про класифікацію такого майна, дату постановки його на облік, підстави для набуття права власності держави, початкову вартість, ціну продажу та дату реалізації (ліквідації, знищення, переробки тощо);

позавідомчий державний статус Системи;

прозорість, загальнодоступність та регулярність поновлення інформації про майно, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади;

можливість користування послугами Системи через засоби електронного зв'язку;

фінансування робіт із створення та супроводження Системи за рахунок частини комісійних за реалізацію майна, інформація про яке включена до Системи, та надання платних послуг її користувачам;

справляння плати з громадян та недержавних суб'єктів господарювання за користування Системою;

безоплатний доступ до Системи органів виконавчої влади, що беруть участь у її формуванні.

4. Фонду державного майна разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерством юстиції, Державною митною службою та Державною податковою адміністрацією у двомісячний строк після виконання пункту 3 цієї постанови визначити на конкурсних засадах адміністратора Єдиної інформаційної системи з урахуванням того, що ним може бути суб'єкт господарювання державного сектору економіки, який має:

розгалужену мережу своїх структурних підрозділів, пов'язаних єдиним телекомунікаційним зв'язком;

достатню технічну можливість для супроводження Системи;

досвід супроводження інформаційних систем загальнодержавного значення.

5. Фонду державного майна разом з Міністерством юстиції, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерством фінансів підготувати у двомісячний строк пропозиції щодо визначення єдиних підходів до вирішення питань обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua