08-10-200200:00

Президент України провів прийом на честь Дня юриста

8 жовтня 2002 року у Маріїнському Палаці відбувся прийом від імені Президента України Леоніда Кучми з нагоди Дня юриста. Глава держави виступив з вітальним словом до працівників системи юстиції.

Президент привітав присутніх та усіх працівників системи юстиції з професійним святом. “Ви є представниками професії, престиж і відповідальність якої за останнє десятиліття істотно зросли. Дедалі більша кількість наших співгромадян звертаються до вас за допомогою. Немає жодної сфери діяльності, жодного державного органу або підприємства, які б обходилися без консультації юриста.

Ще раз хочу наголосити, що суспільство покладає на вас величезну відповідальність. Адже своєю професійною діяльністю ви впливаєте на основні процеси в державі. А нерідко – і визначаєте їх. Ви робите це через Верховну Раду, через органи виконавчої влади, Конституційний Суд, суди загальної юрисдикції, через прокуратуру й адвокатуру, правову науку. А кому багато дається, з того багато й питається.

Переконаний: ви будете робити все залежне від вас, щоб авторитет юристів у нашому суспільстві постійно зростав.” – наголосив Президент.

Окремо Леонід Кучма зупинився на проблемах системи юстиції. Зокрема він сказав:

“Здійснення реформи вимагає чітко розмежувати політичну роботу і правову. Політичну концепцію реформи мають розробити й узгодити між собою політики, які представляють різні сили, включно з опозиційними. Природно, що в Комісію, яку створено згідно з Указом Президента України, погодилися увійти представники практично всіх впливових політичних сил. А для тих, хто не встиг подати свої пропозиції, наголошую: двері Комісії відчинено.

Юристам належить перетворити політичну концепцію в низку законопроектів. І якість їх роботи мають визнати не тільки колеги - правники, а й політики.

Гадаю, ви добре усвідомлюєте надзвичайну складність завдання. При розробці пакету законопроектів треба буде узгодити різні аспекти реформи. Не можна сконцентруватися тільки на одному або двох законах. Потрібен системний комплексний підхід. Усі зміни, що будуть вноситися, повинні доповнювати одна одну й мати чіткий механізм реалізації. Треба забезпечити розумний баланс між обсягом повноважень та відповідальності різних гілок і рівнів влади. У результаті політичної реформи державний механізм має запрацювати більш злагоджено й ефективно.

Все це потребує копіткої праці. Я хотів би, щоб ви активно включилися в цей процес.”

Глава держави також зупинився на проблемах судової влади:

“Одне з провідних місць у державному механізмі займає судова влада. Ви добре знаєте, що вона така ж недосконала, як і решта частин цього механізму. Нам ще належить створити справді незалежний суд, який би підкорявся лише одному керівникові – Закону. На це і спрямована судова реформа.

На жаль, чи не найбільше скарг, що надходять до мене, стосуються діяльності саме судів. Люди скаржаться на тяганину, необ’єктивні рішення, порушення законодавства. Причому за останній рік кількість таких звернень істотно зросла. Мене це глибоко непокоїть. Адже за кожним несправедливим рішенням суду – людська доля, інколи – не одна.

Треба пам’ятати, що нерідко суди є останньою інстанцією, куди звертається людина. І якщо немає довіри до суду, то кому ще довіряти?

Без чесного і справедливого суду ми не зможемо збудувати правову державу, державу для людей.

Якість роботи судді визначається як його чеснотами, так і рівнем професійної підготовки. Необхідно визнати, що сьогодні він відстає від потреб часу.”

Леонід Кучма висловив стурбованість якістю юридичної освіти та рівнем юридичної науки в Україні:

“Кількість юридичних вузів та факультетів щороку зростає. Тепер їх налічується понад 170 (до 1991 року було лише 6). Однак, погодьтесь, навчальні заклади, котрі готують висококваліфікованих правознавців, можна перелічити на пальцях.

Щоб змінити ситуацію на краще, треба переглянути підходи до цієї проблеми. Вирішувати її на основі більш чіткої концепції юридичної освіти, точнішого врахування наших можливостей і потреб.

Вважаю, що не задовольняє вимог часу і рівень юридичної науки. Від неї ми очікуємо ґрунтовних досліджень, насамперед щодо законодавчого забезпечення подальших реформ у державі.

До речі, через недостатню увагу науковців та практиків до підготовки законопроектів у нас досі немає Податкового, Житлового кодексів. Ці документи треба негайного доопрацювати й ухвалити Верховною Радою – така вимога життя.

Глибших наукових розробок потребують реформування державного управління, посилення соціального захисту громадян у зв’язку з пенсійною реформою, розвиток підприємництва. Постійного оновлення законодавства вимагає інтеграція України у світову та європейську правову системи.

Я б хотів, щоб на свою роль у суспільстві юристи дивилися ширше. Ви маєте не тільки створювати закони, здійснювати правосуддя, а й поширювати правові знання серед людей. Адже висока правова культура населення сприяє побудові держави, де закони однакові для всіх, без винятків та привілеїв. Держави, де людина почувається вільно і захищено”.

Після вітального слова відбулася церемонія вручення Президентом України державних нагород України працівникам юридичної галузі.

З вітальним словом виступив Міністр юстиції України Олександр Лавринович. Він сказав:

“Юридична громадськість України сьогодні вп’яте святкує свої професійне свято. Видання Президентом України Указу “Про день юриста” є свідченням поваги до правників та розуміння що професія юриста - це професія з підвищеною соціальною відповідальністю на відстоювання справедливості у суспільстві.

У динамічному процесі реформування політичних, економічних та правових відносин правникам відведена важлива роль – забезпечення проведення державної правової реформи, утвердження принципу верховенства права.

Правова реформа має забезпечити процес формування досконалої правової системи, що здатна зумовити створення правової держави і громадянського суспільства в Україні.

Сьогодні маємо нагоду підвести підсумки своєї роботи, відзначити здобутки і окреслити плани.

Найважливішими етапами державно-правової реформи є розбудова судової системи, реформування органів юстиції, створення нормативних умов для проведення адміністративної реформи.

Сучасні суспільства прагнуть свободи і вимагають стабільності. Виходячи з розуміння того, що сенсом справедливості в громадянському суспільстві є свобода, і суспільство завжди завдячує своїм поступом людям, що вільно реалізували свої здібності, ми маємо у своїй нормотворчій та правозастосовчій роботі виходити з загальновідомого, що свобода кожного може обмежуватись тільки свободою всіх.

Пріоритетним завданням для нас має бути формування гармонійної правової системи.

Немає законів на всі часи, оскільки суспільство знаходиться у динамічному розвитку, змінюються суспільні стосунки і потреби.

Нагальним питанням є покращання якості нормопроектування в системі виконавчої влади. У нинішніх умовах саме на Міністерство юстиції покладена відповідальність за законність правових актів, що ухвалюються державною владою України.

Становлення високопрофесійного і неупередженого суду як складової гілки державної влади в Україні є нагальною потребою для нашого суспільства, котре прагне побудувати демократичну, соціальну і правову державу.

Конституція України піднесла роль суду на той рівень, на якому він має бути в демократичній, правовій країні.

Метою судово-правової реформи в Україні є утвердження судової влади як головного гаранта прав і свобод людини і громадянина.

Необхідною умовою захисту прав і законних інтересів громадян є забезпечення виконання судових рішень. Рішення, ухвали, які виносяться іменем України, повинні беззастережно виконуватися на всій території України.

З цією метою зараз проводиться реформування державної виконавчої служби, яка має стати органом, спроможним виконати покладені на нього завдання в повному обсязі і з високою ефективністю.

Виходячи із зовнішньополітичних пріоритетів України, визначених Главою держави, що передбачають інтеграцію до політичних, економічних та соціальних структур Європейського співтовариства реалізація завдання, щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС набуває першочергового значення, оскільки інтеграція в Європейське співтовариство, це і безпека кордонів і інвестиції в економіку і наближення рівня життя до загальноєвропейського.

Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання здійснити творчу роботу піднесення правосвідомості громадян, яка є головним підгрунтям загальної свідомості.

В цей святковий день хочу побажати всім нам успішної спільної праці в інтересах розвитку демократичних перетворень й становлення міцної правової системи.

Шлях, що ми обрали, це шлях до справедливого суспільства і вільного життя. Цей шлях не може бути ні легким, ні швидким, ні безпомилковим. Тому маємо озброїтись мужністю, надією і готовністю до праці.

Шановні колеги ! Хай Ваші щоденні професійні зусилля несуть мир та злагоду нашій державі, наснаги і щастя Вам!”

На прийомі на честь Дня юриста були також присутні Голова Верховної Ради України Володимир Литвин, Прем\'єр-міністр України Анатолій Кінах, Глава Адміністрації Президента Віктор Медведчук, Генеральний прокурор Святослав Піскун, Голова Конституційного Суду Віктор Скомороха, Голова Верховного Суду Віталій Бойко, Голова спілки юристів України Валерій Євдокимов, Голова Центральної виборчої комісії Михайло Рябець.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua