08-07-202110:50

Процедура взаємодії державних/приватних виконавців з банківськими установами під час арешту рахунків та отримання інформації щодо рахунків боржників

На сьогоднішній день державне підприємство «Національні інформаційні системи» проводить роботи з доопрацювання програмного забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) у напрямку запровадження автоматизації процесу отримання виконавцями інформації щодо банківських рахунків боржника, що передбачено положеннями Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках.

ПІСЛЯ ТОГО Ж, ЯК ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННО ЗАПРАЦЮЄ, банки повідомлятимуть в електронному режимі не лише факт наявності банківських рахунків у боржника, а і їх номери та суми залишків на них.

Тобто, якщо коштів для погашення боргу буде достатньо на одному рахунку – з’явиться можливість накладати арешт винятково на цей 1 рахунок боржника в одному банку, а не на всі його рахунки в різних банківських установах, як це відбувається наразі. Відповідно, коштами на неарештованих рахунках їх власник зможе вільно розпоряджатися.

Після отримання інформації стосовно залишку коштів на рахунку боржника (яку, завдяки прийнятим змінам, виконавці невдовзі отримуватимуть в електронному вигляді) та накладення виконавцем АРЕШТУ на кошти боржника в електронному вигляді (яке вже нині відбувається за допомогою АСВП), виконавець вживатиме заходів щодо примусового списання коштів з такого рахунку.

Примусове СПИСАННЯ коштів з рахунків, які відкриті боржниками в банках, здійснюється на підставі платіжної вимоги виконавця, яка на даний час оформлюється У ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ та надсилається до виконання банкам засобами поштового зв’язку!

Перед надсиланням  платіжної вимоги в банк боржника для списання коштів, вона передається для перевірки та проставлення відповідної відмітки до банку, в якому обслуговуються органи ДВС/приватні виконавці.

В подальшому, списані з рахунків боржника кошти, які зараховуються на депозитні рахунки органів ДВС/приватних виконавців, розподіляються відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» та спрямовуються на погашення заборгованості перед стягувачем за виконавчим документом.

Надання виконавцям можливості автоматизовано отримувати інформацію про НОМЕРИ рахунків боржників-фізичних осіб та СУМ коштів, які наявні на таких рахунках, а також автоматизовано направляти в електронному вигляді постанови про АРЕШТ коштів, не лише значно полегшить роботу виконавців та підвищить ефективність виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), а й надасть змогу скоротити матеріальні та трудові ресурси як зі сторони органів примусового виконання рішень, так і банків.