13-07-202109:10

Результати засідання Дисциплінарної комісії приватних виконавців від 15.06.2021 щодо розгляду подань, внесених Міністерством юстиції України

 

 

Приватний виконавець

 

 

Суть порушень

 

 

Рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців

 

Колечко Дмитро Миколайович

Порушено вимоги пункту 1 статті 1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо заборони звернення стягнення на майно боржника, на яке поширюється дія мораторію, встановленого цим Законом.

Застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани

Мойсеєнко Діна Петрівна

Порушено вимоги:

частини першої статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» щодо відкриття виконавчого провадження;

підпункту 1 пункту 1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо заборони звернення стягнення на майно боржника на яке поширюється дія мораторію встановленого цим Законом.

Рішення не прийнято

Палігін Олександр Петрович

Порушено вимоги пункту 28
розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо необхідності отримання дозволу органу опіки та піклування у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право користування яким має дитина.

Застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани

Коновалов Олександр Сергійович

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

частини третьої статті 23 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», пункту 3 розділу ІІ Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2431/5 щодо повідомлення Міністерства юстиції України про зміну відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців;

частини сьомої статті 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» щодо стягнення основної винагороди приватного виконавця;

статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій;

частини першої та четвертої статті 16 Закону України «Про виконавче провадження» та пункту 3 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо підтвердження повноважень на представництво сторони виконавчого провадження;

частини першої та другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо своєчасного і в повному обсязі вчинення виконавчих дій та здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

частини другої статті 24 Закону України «Про виконавче провадження» та частини першої та другої статті 25 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» щодо місця виконання рішення;

частини сьомої статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» щодо накладення арешту на майно боржника;

абзацу другого частини першої статті 30 Закону України «Про виконавче провадження» та пункту 15 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо об’єднання виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника у зведене виконавче провадження;

частини першої статті 45 Закону України «Про виконавче провадження» щодо розподілу стягнутих з боржника коштів;

частини сьомої статті 47 Закону України «Про виконавче провадження» щодо перерахування не витребуваних стягувачем коштів до Державного бюджету України;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» стосовно строків проведення перевірки майнового стану боржника;

частини четвертої статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» щодо внесення відомостей про обтяження майна до відповідних реєстрів;

пункту 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо строків перерахування стягнутих з боржника коштів стягувачу;

абзацу третього пункту 5 Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004
№ 830 щодо внесення обтяжень до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

пункту 2 розділу IV Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 
№ 2432/5 про автоматизовану систему щодо внесення сканованих копій документів до автоматизованої системи виконавчого провадження;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення журналів обліку;

пункту 3 розділу Х Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення реєстру виконавчих проваджень, переданих до архіву;

пунктів 6, 7 Примітки до Номенклатури справ приватного виконавця, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 07.06.2017 № 1829/5 щодо оформлення індивідуальної номенклатури справ.

Застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани

Мехед Олег Валерійович

Порушено вимоги:

частини четвертої статті 59 Закону «Про виконавче провадження» щодо зняття арешту з коштів боржника;

пункту 2 розділу IV Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016
№ 2432/5 щодо внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження відомостей про заяви сторін виконавчого порвадження.

Відхилено подання та направлено матеріали для повторної перевірки діяльності приватного виконавця

Ігнатенко Костянтин Едуардович

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій;

частин першої та другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо своєчасного і в повному обсязі вчинення виконавчих дій та здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

частини третьої статті 23 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», пункту 3 розділу ІІ Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  від 05.08.2016 № 2431/5 щодо повідомлення Міністерства юстиції України про зміну відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців;

частини п’ятої статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків відкриття виконавчого провадження;

частини сьомої статті 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» щодо стягнення основної винагороди;

частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» щодо закінчення виконавчого провадження;

статті 42 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 2 розділу VI Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 (в редакції що діяла до 02.08.2019) щодо винесення постанови про стягнення з боржника витрат виконавчого провадження;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» стосовно строків проведення перевірки майнового стану боржника;

частини другої статті 75 Закону України «Про виконавче провадження» та абзацу четвертого пункту 3 розділу XIV Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі;

абзацу третього пункту 19 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016
№ 643 щодо визначення розміру основної винагороди приватного виконавця;

пунктів 4, 8 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо ведення книг обліку за рахунками;

пункту 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо строків перерахування стягнутих з боржника коштів стягувачу;

абзацу третього пункту 14
розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо долучення копій платіжних доручень до матеріалів виконавчих проваджень;

пункту 6 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо проставляння реєстраційного штампу на вхідній кореспонденції;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення журналів;

пункту 1 розділу VІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо формування справ;

пункту 1 розділу Х Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо строків передачі виконавчих проваджень до архіву.

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Лиманський Владислав Юрійович

Порушено вимоги:

пункту 1 частини другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

пункту 2 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження» щодо зупинення вчинення виконавчий дій у разі зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа.

 

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Близнюков Юрій Володимирович

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій;

частини першої та другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо своєчасного і в повному обсязі вчинення виконавчих дій та здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

частини першої статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» щодо надсилання документів виконавчого провадження;

абзацу третього частини третьої статті 36 Закону України «Про виконавче провадження» щодо припинення розшуку майна боржника;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» стосовно строків проведення перевірки майнового стану боржника;

частини четвертої статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» щодо внесення відомостей про обтяження майна до відповідного реєстру;

пункту 8 розділу І Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо оформлення актів приватного виконавця;

пункту 8 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо оформлення постанов про призначення суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання;

розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

пункту 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо строків перерахування стягнутих з боржника коштів стягувачу;

пункту 14 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо долучення платіжних доручень про перерахування коштів до матеріалів виконавчого провадження;

пункту 4 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо здійснення контролю за правильністю та своєчасністю відрахувань із доходу боржника;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення журналів обліку.

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Проценко Дмитро Юрійович

Порушено вимоги пункту 3 частини другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо обов’язковості розгляду заяв сторін виконавчого провадження.

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Ярушевська Тетяна Ігорівна

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

частини першої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо своєчасності вчинення виконавчих дій;

статті 30 Закону України «Про виконавче провадження» та пункту 15 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо об’єднання виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника у зведене виконавче провадження;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків перевірки майнового стану боржника;

абзацу третього частини другої статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5  щодо ведення реєстраційних журналів.

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Кошарний Олександр Вікторович

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

частини другої статті 32 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» щодо відкриття рахунку приватного виконавця в іноземній валюті;

статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій;

частин першої та другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо своєчасного і в повному обсязі вчинення виконавчих дій та здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

частини п’ятої статті 13 та частини першої статті 40 Закону України «Про виконавче провадження» щодо зняття арешту з майна боржника;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків проведення перевірки майнового стану боржника;

розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення журналів обліку.

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Мельниченко Олег Володимирович

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

частини третьої статті 23 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», пункту 3 розділу ІІ Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2431/5 щодо повідомлення Міністерства юстиції України про зміну відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців;

статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій; частин першої та

другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо своєчасного і в повному обсязі вчинення виконавчих дій та здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

пункту 8 частини третьої статті 18, частини четвертої статті 56 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 3 частини першої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо внесення відомостей про обтяження майна;

статті 30 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 15 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо об’єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» стосовно строків проведення перевірки майнового стану боржника;

пункту 4 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 щодо ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

пункту 4 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо здійснення контролю за правильністю та своєчасністю відрахувань із доходу боржника;

абзацу другого пункту 6 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017 № 1829/5 щодо проставлення реєстраційного штампу на вхідних документах;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення журналів.

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Цимбал Сергій Володимирович

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

статті 13 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій;

частин першої та другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо своєчасного і в повному обсязі вчинення виконавчих дій та здійснення заходів примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

статті 30 Закону України «Про виконавче провадження», пункту 15 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо об’єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» стосовно строків проведення перевірки майнового стану боржника;

пункту 2 розділу ІV Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо строків винесення постанов про стягнення з боржника мінімальних витрат виконавчого провадження;

пункту 7 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо строків перерахування стягнутих з боржника коштів стягувачу;

розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 щодо ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

пункту 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 02.04.2012 № 512/5 щодо строків перерахування стягнутих з боржника коштів стягувачу;

пункту 4 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 щодо здійснення контролю за правильністю та своєчасністю відрахувань із доходу боржника;

пункту 2 розділу IV Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016
№ 2432/5 щодо внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження відомостей про документи виконавчого провадження;

пункту 10 розділу ІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо ведення журналів;

абзацу третього пункту 7
розділу ІІІ Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо формування виконавчих проваджень переданих до архіву;

пунктів 7 Примітки до Номенклатури справ приватного виконавця, затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 07.06.2017 № 1829/5 щодо оформлення індивідуальної номенклатури справ.

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення

Филипів Андрій Миколайович

(планова перевірка)

Порушено вимоги:

частини третьої статті 23 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», пункту 3 розділу ІІ Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2431/5 щодо строків повідомлення відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України;

частини восьмої статті 48 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків перевірки майнового стану боржника;

абзацу шостого пункту 13
розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012
№ 512/5 щодо строків перерахування коштів стягувачу;

пункту 1 розділу Х Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017
№ 1829/5 щодо строків передачі виконавчих проваджень до архіву.

Відмовлено у застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення