30-10-200200:00

Сучасний стан української економіки та рівень правового забезпечення не сприяє швидкому вступу України до Євросоюзу

Сучасний стан української економіки та рівень правового забезпечення не сприяє швидкому вступу України до Євросоюзу. Про це заявив координатор українсько-британської програми "Проект підтримки нормопроектування в Україні" Євген Березницький 29 жовтня 2002 р. на навчальному семінарі в Міністерстві юстиції для представників міністерств та відомств, присвяченому взаєминам між Україною та ЄС. За словами координатора, попри неодноразову демонстрацію "готовності до реальних кроків" стосунки між Україною і ЄС розвиваються конче повільно.

За словами Євгена Березницького, на сьогодні в Україні залишаються неврегульованими питання експортного обмеження на живу худобу, встановлення щорічних квот на імпорт сільськогосподарської продукції та захисту прав інтелектуальної власності, які є "ключовими у справі вступу до СОТ, і без яких неможливо розпочати і переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі". Водночас, на думку координатора, країни СНД (насамперед Росія) ще протягом тривалого часу утримуватимуть перше місце в українському імпорті.

Євген Березницький також відзначив, що за експертними даними для входження у правове поле Європи Україні потрібно прийняти нові або внести відповідні зміни майже до 4 тис. законів та інших нормативно-правових актів. Євген Березницький назвав "доволі низькою" результативність законотворчого процесу в Україні. Так, за період першої-п\'ятої сесії (ІІ-ІІІ скликання) Верховної Ради України на розгляд парламенту внесено 1745 законопроектів, з яких прийнято тільки 615. Водночас, згідно Концепції розвитку законодавства України до 2005 року має бути підготовлено і прийнято близько 300 законів, у тому числі Податковий, нові Цивільний та Кримінально-процесуальний кодекси України, інші важливі законодавчі акти.

У той же час, за словами, Євгена Березницького, прийняті документи досить часто не відповідають "євростандартам". Він повідомив, що проведений комплексний юридичний та економічний аналіз виконання Україною її зобов\'язань засвідчує серйозні порушення, неузгодженості і протиріччя між прийнятими нормативно-правовими актами та стандартами і нормами права ЄС. А в таких важливих сферах, як підприємницька діяльність та інвестиції, поточні платежі та капітал, конкуренція та захист власності, не було прийнято відповідно до вимог ЄС жодного нормативно-правового акту.

На думку координатора, одна з проблем з процесом адаптації полягає у недостатності фінансування. Зокрема, у першому півріччі 2002 року виконання Програми адаптації законодавства на 2002 рік профінансовано лише на 2,6%.

Крім того "важливою проблемою процесу адаптації" Євген Березницький назвав відсутність цілісного законодавчого поля в Україні, "внаслідок чого існуюча законодавча база є суперечливою, нестабільною і малозрозумілою". За його словами, із 30 тис. нормативно-правових актів, що діють в Україні, закони складають лише 4,6%. Наприклад, іноземну підприємницьку діяльність в Україні регулюють понад 130 законодавчих актів. За відсутності Закону України "Про Кабінет Міністрів України", сьогодні діяльність Уряду регулюють 440 законів, повноваження Прем\'єр-міністра понад 250 законів.

Проблема також полягає у якісному змісті законодавства. За словами Євгена Березницького, в ЄС особливе значення приділяється саме якості правових актів. Зокрема, Рада ЄС прийняла спеціальне рішення з приводу правил їх підготовки, згідно яких, правовий акт повинен бути чітким, без зайвої довжини, не двозначним, без надмірного застосування скорочень, не містити жаргонних висловів, надто довгих фраз, незрозумілих посилань на інші тексти, ускладнень, що роблять акт складним для читання.

Крім того, на думку координатора, формування дієвої правової системи України ускладнює відсутність ефективного механізму імплементації нормативно-правових актів. "Головна проблема України не в підготовці, а у виконанні нового законодавства." - заявив Євген Березницький.

Він також зазначив, що "належної уваги потребує проблема підготовки фахівців з європейського права." "Вочевидь, що лише Інститут європейського права Одеської національної юридичної академії України та ще спецкурси, що їх викладають у КНУ, КМА, Донецьку та Львові, не здатні забезпечити підготовку спеціалістів в області європейського права." - заявив координатор українсько-британської програми "Проект підтримки нормопроектування в Україні".

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua