13-12-202315:41

Україна проти Росії у ЄСПЛ щодо Криму: глава «Усні слухання», раунд «Усні слухання: Суть»

Сьогодні, 13 грудня 2023 року, у приміщенні Європейського суду з прав людини у м. Страсбург відбулися усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи «Україна проти Росії» за №№ 20958/14 та 38334/18.

Делегацією України на чолі із заступником Міністра юстиції України Іриною Мудрою та Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини Маргаритою Сокоренко разом з Беном Емерсоном KC представлено позицію Уряду України у вказаній справі та надано вичерпну інформацію на питання суддів ЄСПЛ під час усних слухань.

Під час усних слухань заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра заявила: «Росія несе відповідальність перед цим Судом за порушення прав людини, вчинені її власними силами, а також за порушення, вчинені її місцевими підлеглими, починаючи з дня державного перевороту. Вона несе відповідальність не лише за акти фізичного насильства, які сталися протягом кількох тижнів після державного перевороту, а й за кампанію політичних репресій, яку згодом запровадив її маріонетковий режим у Криму»

Вона підкреслила, що широко поширені та систематичні порушення прав людини, вчинені росією та її ставлениками в Криму, від самого початку були спрямовані проти етнічних та релігійних меншин, проукраїнських активістів та журналістів, військовослужбовців українських збройних сил, і всі ті особи, групи та організації, які виступали проти російської окупації або, як вважалося, виступають проти російської окупації.

Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко під час усних слухань зазначила: «З початку окупації Криму у 2014 році, рік за роком, ситуація з дотриманням прав людини на окупованій території Криму погіршується. Постраждалі від дій окупаційної влади не можуть захисти свої порушені права та отримати компенсацію внаслідок незаконних та варварських дій російських окупантів. Більше того, росія відмовляється співпрацювати з будь якою стороною щодо розслідування фактів порушення прав людини на окупованих територіях України, що значно поглиблює й без того невтішну ситуацію з їх дотриманням.

Беручи до уваги заяви та докази, надані Україною за останні 9 років, включаючи сьогоднішні заяви під час усних слухань, Уряд України просить ЄСПЛ визнати росію відповідальною за порушення прав людини, гарантованих Конвенцією, які розглядаються в цій міждержавній справі»

Наразі очікується рішення ЄСПЛ щодо суті заявлених скарг щодо Криму, а також рішення щодо прийнятності та суті справи щодо політичних в'язнів.

Нагадуємо, що справа «Україна проти Росії (щодо Криму)» за заявами № 20958/14 та № 38334/18 стосується порушень росією на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь таких статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: 2 (Право на життя), 3 (Заборона катування), 5 (Право на свободу та особисту недоторканість), 6 (Право на справедливий суд), 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), 9 (Свобода думки, совісті і релігії), 10 (Свобода вираження поглядів), 11 (Свобода зібрань та об’єднання), 14 (Заборона дискримінації) у поєднанні зі статтями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенції та статті 1 (Захист права власності) Першого протоколу до Конвенції, статті 2 (Свобода пересування) Протоколу № 4 до Конвенції.

14 січня 2021 року ЄСПЛ оголосив ухвалу від 16 січня 2020 року щодо прийнятності справи «Україна проти Росії (щодо Криму)» за заявою № 20958/14, визнавши її частково прийнятною, та прийняв рішення про приєднання до міждержавної справи «Україна проти Росії» за заявою № 20958/14 справи «Україна проти Росії (VII)» за заявою № 38334/18 щодо політичних в’язнів.

У цій ухвалі ЄСПЛ встановив, що російська федерація здійснює ефективний контроль над Автономною Республікою Крим та м. Севастополь з 27 лютого 2014 року та визнав прийнятними скарги Уряду України про існування адміністративної практики рф стосовно порушень прав людини, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї, а саме щодо:

- насильницьких зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку (стаття 2);

- жорстокого поводження (стаття 3);

- незаконних затримань (стаття 5);

- поширення законодавства рф на територію Криму, у результаті чого  з 27.02.2014 суди, які діють на півострові, не можуть вважатись такими, що встановлені законом (стаття 6);

- незаконного автоматичного нав’язування російського громадянства (стаття 8);

- незаконних обшуків приватної власності (стаття 8);

- утисків, переслідування та конфіскації майна релігійних організацій, що не належать до російської православної церкви (стаття 9);

- припинення діяльності українських медіа (стаття 10);

- заборони публічних зібрань, а також залякування та незаконне затримання організаторів демонстрацій (стаття 11);

- експропріації майна цивільних осіб та приватних підприємств без компенсації (стаття 1 Першого протоколу);

- заборони української мови в школах та переслідування україномовних дітей у школі (стаття 2 Першого протоколу);

- обмеження свободи пересування між Автономною Республікою Крим та материковою частиною України в результаті фактичного перетворення рф адміністративного розмежування на кордон (між росією та Україною) (стаття 2 Протоколу № 4);

- переслідування кримських татар з порушенням статті 14 у поєднанні зі статтями 8, 9, 10 та 11 Конвенції та зі статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції.

З текстом ухвали щодо прийнятності зазначеної міждержавної справи можна ознайомитись англійською мовою за посиланням:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-207622%22]}

Відео виступу за посиланням: https://youtu.be/M0fif3vurV0

Очікуємо рішення ЄСПЛ щодо вказаної міждержавної справи!

За нами правда й ЗСУ!