16-02-200400:00

Український Прапор, Герб та Гімн опишуть та визначать порядок їх використання

Державний прапор, Держаний герб та Державний гімн України будуть описані єдиним Законом. Цей же Закон визначить спільний для державних символів України порядок їх використання та захисту. Про це повідомив Міністр юстиції України Олександр Лавринович.

Проект такого Закону вже розроблено Міністерством юстиції України. Найближчим часом законопроект має бути винесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

Олександр Лавринович повідомив, що законом буде скасовано розрізнені нормативні акти – Закон України та Указ Президента “Про державний гімн України”, а також дві Постанови Верховної Ради України “Про Державний прапор України” та “Про державний герб України”, якими на сьогодні здійснюється опис та порядок використання державних символів України.

Міністр юстиції наголосив, що чинні законодавчі акти не встановлюють практичні норми щодо використання державних символів. Крім того, не визначено норми щодо правового захисту Герба, Прапора та Гімну України. Головна ж колізія чинного законодавства щодо державних символів України полягає в тому, що відповідно до Конституції України, їх опис, порядок використання та захист має встановлюватися виключно законом.

“Неврегульованість на законодавчому рівні правових норм щодо державних символів призводить до їх неналежного використання.” – наголосив Олександр Лавринович. Міністр зазначив, що Закон “Про опис, порядок використання та захисту державних символів України” визначить основні засади державної політики та практичні правові норми щодо використання та захисту державних символів України.

Проект Закону складатиметься з восьми розділів. Зокрема, «Опис державних символів України», «Державний Прапор України», «Державний Герб України», «Державний Гімн України», «Використання державних символів України» та «Правовий захист державних символів України».

Опис, порядку використання та захист державних символів України буде встановлено для органів державної влади та інших державних органів, зокрема, дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах. Крім того, для представництв України при міжнародних організаціях, для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, для правоохоронних органів. А також - для органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян та об’єднань громадян.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua