22-03-202116:17

Уряд прийняв розроблене Мін’юстом розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація на період до 2022 року»

Кабінет Міністрів України прийняв розроблене Мін’юстом розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація на період до 2022 року».

Метою Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація на період до 2022 року (далі – Національна стратегія) є розв’язання системної проблеми невиконання і тривалого виконання рішень судів. Стратегія спрямована на подальше приведення законодавства України та практики його застосування у відповідність із стандартами Ради Європи у сфері виконання рішень судів.

Національна стратегія була розроблена та представлена консультативно-дорадчому органу Кабінету Міністрів України – Комісії з питань виконання рішень Європейського суду, головою якої є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Національну стратегію було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України 30.09.2020 № 1218-р.

План заходів щодо реалізації Національної стратегії містить конкретні заходи стосовно вирішення проблеми з визначеними виконавцями (державними органами) і строками на їх втілення. 

Виконання цього плану заходів дозволить Україні досягти зменшення кількості невиконаних рішень судів, погашення державного боргу у зв’язку з невиконаними рішеннями судів, припинити звернення до ЄСПЛ з такими скаргами, збільшити довіру суспільства до державних інституцій.

Наявність цієї проблеми та гостру необхідність прийняття конкретних законодавчих та адміністративних реформ для її вирішення було констатовано Європейським судом ще у 2009 році у пілотному рішенні у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» та у рішенні від 12 жовтня 2017 року у справі «Бурмич та інші проти України».

Крім цього, Комітет міністрів Ради Європи, орган, який наділений виключними повноваженнями здійснювати нагляд за виконанням державами – членами Ради Європи рішень Європейського суду, неодноразово наголошував Україні на необхідності якнайшвидшого ухвалення відповідної стратегії та детального плану заходів щодо її реалізації.