08-07-202409:28

Виконання рішень суду про вчинення відповідних дій щодо виплати грошового забезпечення та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати повідомляємо

Відповідно до положень статті 1291 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у межах повноважень наданих йому законом.

Порядок примусового виконання рішень встановлений Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закон).

Згідно частини першої статті 18 Закону, виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Інформуємо, що загальний порядок виконання рішень за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення та відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, визначено статтями 63, 75 Закону.

Вказаними статтями, зокрема, передбачено, що у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець Міністерство соціальної політики застосовує до боржника штрафні санкції та у разі невиконання боржником рішення, яке не може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», у разі якщо рішення суду не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.

Водночас інформуємо, що судові рішення про зобов’язання органів Пенсійного фонду України вчинити певні дії щодо нарахування/перерахунку та виплати пенсій виконуються частково, пенсії нараховуються, але не виплачуються.

Разом з цим, у Верховній Раді України на розгляді перебуває проєкт Закону України «Про примусове виконання рішень» (реєстр. No 5660 від 15.06.2021) (далі – проєкт Закону).

Вказаним проєктом Закону, серед іншого, пропонується удосконалити порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення та посилити відповідальність боржників за невиконання такої категорії рішень.

Передбачається, що рішення про стягнення коштів з Пенсійного фонду України або його територіальних органів виконуються органами державної виконавчої служби в порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Крім цього проєктом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», передбачивши особливості виконання рішень суду, боржником за якими є Пенсійний фонд України або його територіальний орган. Зокрема передбачається, що з метою забезпечення виконання рішень суду за якими боржником є Пенсійний фонд України або його територіальний орган створюється спеціальний фонд для забезпечення виконання рішень суду, кошти якого використовуються на погашення боргу за судовими рішеннями.