20-07-202115:52

Як підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою особами, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

Іспитова робота складається із чотирьох частин: «Культура мова» (24 тестові задання), «Читання» (20 тестових завдань), «Письмо» (1 завдання відкритого типу), «Говоріння» (2 завдання відкритого типу).

Підготуватися до частини «Культура мови» допоможуть тлумачні словники української мови, словники іншомовних слів, словники-довідники та посібники з культури мови. Важливо звертати увагу передовсім на значення слів, написання, особливості сполучуваності з іншими словами, а також на точність, логічність і послідовність у побудові фрази.

Підготуватися до частини «Читання» допоможе читання текстів українською мовою, формулювання питань до них, коментування й обговорення. Важливо зосереджуватися на тому, чи добре ви розумієте зміст прочитаного.

У частині «Письмо» потрібно прослухати аудіозапис, потім письмово максимально повно відтворити його зміст і висловити власну позицію щодо теми. Для підготовки можна переглядати чи слухати українськомовні телевізійні, радіо- та інтернет-програми, фільми тощо і робити нотатки. Важливо викладати свої думки грамотно, логічно і структуровано.

Блок «Говоріння» містить два завдання: діалог  і монолог на визначену тему. Підготуватися допоможе активне спілкування українською мовою в різних ситуаціях. Можна обрати цікаву тему і поспілкуватися з друзями або колегами. Рекомендовано записувати своє мовлення, наприклад, на диктофон, прослуховувати й аналізувати. Важливо звертати увагу на правильність, чіткість, логічність, стилістичну доречність висловлювання.

Усі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну становитиме 25 % від загальної кількості балів.

 

Програма іспиту за покликанням 

Зразки іспитових завдань за покликанням 

Відео: http://bit.ly/2T5GKGS