Департамент державної виконавчої служби

Нормативна база

1. Конституція України

2. Закон України « Про виконавче провадження»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

4. Закон України «Державну службу»

5. Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»

6. Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

8. Кримінальний кодекс України

9. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5

10. Податковий кодекс України

11. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

12. Закон України «Про міжнародне приватне право»

13. Витяги з Закону України «Про іпотеку»

14. Витяг з Сімейного кодексу України Глави 15-17 (що стосуються стягнення аліментів)

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 985 «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби»

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 № 1724 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним» 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.1999 № 1744 « Про затвердження порядку накладення арешту на цінні папери»

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1102 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках»

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 554 «Про затвердження порядку використання коштів виконавчого провадження»
20. Постанова КМУ від 08.09.2016 № 643 «Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця»

21. Постанова КМУ від 03.08.2011 № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників»

22. Постанова КМУ від 26.02.1993 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб»
23. Постанова КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
24. Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження затверджене наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5
25. Порядок реалізації арештованого майна,затверджений наказом Міністерством юстиції України № 2831/5 від 29.09.2016
26. Порядок допуску до професії приватного виконавця
27. Порядок здійснення контролю за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби, приватними виконавцями
28. Постанова Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року Про судову практику в справах про зняття арешту з майна 
29. Методичні рекомендації до Закону України «Про виконавче провадження»
30. Наказ Міністерства фінансів України від 04.11.2004 № 692 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави»
31. Постанова Національного банку України від 02.11.2005 № 409 «Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт., та внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України»
32. Постанова Національного банку України від 04.10.1999 № 489 «Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів. На які накладено арешт»
33. Цивільний кодекс України
34. Цивільний процесуальний кодекс України
35. Кодекс адміністративного судочинства України
36. Кримінальний процесуальний кодекс України
37. Господарський кодекс України 
38. Господарський процесуальний кодекс України