Безоплатна правнича допомога

Безоплатна правнича допомога – правнича допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Безоплатна правнича допомога поділяється на первинну та вторинну.

Безоплатна первинна правнича допомога

Безоплатна первинна правнича допомога включає такі види правничих послуг:

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
 • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правничу допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правнича допомога

Безоплатна вторинна правнича допомога включає такі види правових послуг:

 • захист;
 • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складення документів процесуального характеру.

Право на безоплатну вторинну правничу допомогу мають категорії осіб, які визначені статтею 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Де надають безоплатну правничу допомогу

Суб’єктами надання безоплатної первинної правничої допомоги є:

 • органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • центри з надання безоплатної правничої допомоги;
 • спеціалізовані установи з надання безоплатної первинної правничої допомоги, утворені органами місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади;
 • юридичні особи приватного права, які мають право надавати правничу допомогу, залучені органами місцевого самоврядування у встановленому законом порядку;
 • адвокати та інші фахівці у відповідній галузі права, залучені органами місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правничої допомоги є:

 • центри з надання безоплатної правничої допомоги;
 • адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу (адвокат призначається центрами з надання безоплатної правничої допомоги).

Як звернутися по безоплатну правничу допомогу

До системи надання безоплатної правничої допомоги

Підвищити      правову     обізнаність      можна      на      довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» та підписавшись на сторінки системи надання безоплатної правничої допомоги у соціальних мережах Facebook, Instagram та у Telegram.

До органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Звернення надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Звернення, що стосуються дітей, надсилаються або подаються ними особисто чи їх законними представниками, патронатними вихователями.

Звернення, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються ними особисто, їх опікунами чи піклувальниками. Особи, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, можуть звертатися за отриманням безоплатної первинної правничої допомоги особисто лише щодо питань, звернення до суду з яких їм дозволено.