Безоплатна правова допомога

Що таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну.

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Безоплатна первинна правова допомога включає, зокрема, такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають категорії осіб, що визначені статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1)захист;

2)здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

 

Як і де отримати безоплатну правову допомогу?

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги є:

1) органи виконавчої влади;

2) органи місцевого самоврядування;

3) фізичні та юридичні особи приватного права;

4) спеціалізовані установи;

5) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Подати звернення до Мін’юсту про отримання безоплатної первинної правової допомоги можна шляхом заповнення форми у розділі «ЗВЕРНУТИСЯ ДО МІНІСТЕРСТВА», що міститься за посиланням: https://minjust.gov.ua/feedback, а також шляхом надіслання звернення на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 або на електронні адреси: themis@minjust.gov.ua, callcentre@minjust.gov.ua.

 

Як звернутися по правову допомогу до системи БПД

Отримати правову допомогу можна в центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги або дистанційно (телефоном чи онлайн).

Перелік, адреси та графік роботи таких центрів та бюро можна дізнатися на сайті системи надання БПД у розділі «Всі центри».

Мешканці віддалених населених пунктів можуть отримати правову консультацію під час роботи консультаційних пунктів. Графіки їхньої роботи розміщені тут.

Отримати безоплатну правову допомогу можна дистанційно:

- зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД: 0 800 213 103. За цим номером надаються консультації та роз’яснення з правових питань, додаткові відомості про надання безоплатної правової допомоги тощо. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні;

- скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога», завантаживши його через Google Play чи App Store за посиланням https://bit.ly/3hwwgqR, або завантажити мобільний застосунок «Твоє право», перейшовши за посиланням https://bit.ly/3iorbkE;

- у месенджерах Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html та Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html;

- у кабінеті клієнта на сайті системи БПД https://cabinet.legalaid.gov.ua/;

- потерпілі від домашнього насильства та свідки можуть отримати онлайн-консультацію юристів щодо захисту своїх прав, написавши у Телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству» https://t.me/Non_Violence_Bot;

- правові консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid, що розміщена за адресою wiki.legalaid.gov.ua.

 

Розвиток системи БПД

2 червня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», що стало стартом розвитку системи БПД. 6 червня 2012 року Урядом утворено Координаційний центр з надання правової допомоги – першу установу системи БПД. З 1 січня 2013 року розпочали працювати регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на які покладено функцію надання БВПД підозрюваним та обвинуваченим у кримінальному провадженні, затриманим, заарештованим та засудженим. З 1 липня 2015 року 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги розпочали роботу у всіх регіонах України і завершується інституційний розвиток системи БПД створенням понад 400 бюро правової допомоги у районних центрах та малих містах з 1 вересня 2016 року.

І вже станом на сьогодні ми маємо:

- 23 регіональні центри з надання БВПД;

- 84 місцевих центрів з надання БВПД;

- 428 бюро правової допомоги;

- 5 правових клубів «Pravokator»;

- 6760 адвокатів залучених до надання БВПД;

- близько 1500 штатних юристів системи БПД;

- бюджет на забезпечення формування та функціонування системи БПД у 2019 році складає 390,5 млн. грн.; бюджет на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД – 337, 7 млн. грн.

Українська система надання безоплатної правової допомоги – найбільша в Європі та один із найуспішніших соціальних проектів Міністерства юстиції України, Уряду та міжнародних партнерів.

Разом з тим, система безоплатної правової допомоги продовжує розвиватися, прагнучи якнайкраще відповідати сучасним викликам.

 

Інституційна незалежність системи БПД

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, незалежності та прозорості управління системою надання БПД утворено Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Наглядова рада).

Відбір членів Наглядової ради здійснюється на конкурсній основі.

До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, члени та секретар Наглядової ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради та секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради шляхом таємного голосування.

Строк повноважень членів Наглядової ради не може перевищувати п’яти років.

Основними принципами діяльності Наглядової ради є, зокрема, політична нейтральність; незалежність; колегіальність та відкритість у прийнятті рішень; прозорість діяльності; дотримання місії, бачення та цінностей системи надання БПД.

Основними завданнями Наглядової ради є:

- здійснення нагляду за діяльністю системи надання БПД;

- сприяння діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень щодо:

реалізації перспективних завдань розвитку Координаційного центру та його територіальних відділень;

забезпечення незалежності управління системою надання БПД;

підвищення довіри громадськості до системи надання БПД.