Бачення, місія, цінності

ЧАСТИНА 1: Мандат Міністерства юстиції
Конституційний і законодавчий мандат
Міністерство юстиції України здійснює свою роботу відповідно до Положення
про Міністерство юстиції України (далі — Мін’юст), затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228. Мін’юст, зокрема, забезпечує формування
та реалізацію державної правової політики, державної політики з питань банкрутства
та використання електронного цифрового підпису, формування та реалізації державної полі-
тики у сфері безоплатної правової допомоги, організації примусового виконання рішень
судів та інших органів (посадових осіб), пенітенціарної системи та служби пробації, держав-
ної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають
статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців, реєстрації статуту територіальної
громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформа-
ційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності і т. ін.
Політичний мандат
Мін’юст здійснює свою роботу з урахуванням положень Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року
№ 1099‑VIII, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента
України від 25 серпня 2015 року № 501 / 2015, Стратегії реформування судоустрою, судочин-
ства та суміжних правових інститутів на 2015‑2020 роки, затвердженої Указом Президента
України від 20 травня 2015 року № 276 / 2015, Стратегії реформування державного управ-
ління України на 2016‑2020 роки, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 року № 474‑р, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016‑2020 роки, затвердженої Указом Президента України від
26 лютого 2016 року № 68, та з урахуванням щорічних планів дій щодо виконання зазначе-
них стратегічних документів.
ЧАСТИНА 2: Бачення, місія та цінності Мін’юсту
Бачення Мін’юсту
Ефективна, дієва та скоординована система юстиції, яка є вільною від корупції, підзвітною усім
громадянам та повністю відповідає стандартам ЄС і передовій практиці, забезпечує верховен-
ство права і поліпшує бізнес-клімат в Україні.
Місія Мін’юсту
Наша місія полягає в розробці і здійсненні політики, яка гарантує демократичний розви-
ток України з дотриманням верховенства права, забезпеченням дотримання прав людини
та основних свобод, рівного доступу до правосуддя та ефективної боротьби з корупцією.
Мін’юст розробляє і реалізує політику в цілях забезпечення прозорого, швидкого та ефек-
тивного надання послуг кожній особі, забезпечуючи легкість ведення бізнесу та підвищу-
ючи ступінь суспільної довіри і впевненості.