ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НА 2021-2023

 

Ціль державної політики № 1.  ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

1.1. Забезпечення виконання Національної стратегії у сфері прав людини, рекомендацій міжнародних правозахисних організацій щодо дотримання прав людини

1.2. Забезпечення належного функціонування ефективного механізму виконання рішень Європейського суду з прав людини та вирішення структурних і системних проблем, констатованих у його рішеннях

1.3. Посилення ефективності системи надання безоплатної правової допомоги кожному, хто не має можливості самостійно захищати свої права та інтереси, розбудова ефективної системи доступу до правової інформації, у тому числі за рахунок цифровізації відповідних сервісів

1.4. Створення умов для самоврядування судових експертів та розширення доступу осіб до послуг судових експертів як складової доступу до правосуддя, у тому числі за рахунок вирівнювання повноважень приватних і державних судових експертів та збільшення рівня конкуренції між ними

1.5. Забезпечення належної взаємодії між державними інформаційними ресурсами для автоматичного обміну даними та усунення необхідності подання додаткових документів

1.6. Перехід до єдиного нотаріату із забезпеченням доступності базових нотаріальних послуг для соціально вразливих категорій громадян; створення Єдиного реєстру нотаріальних дій та електронного нотаріального архіву як складових електронної системи нотаріату

1.7. Удосконалення системи надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану за рахунок розширення повноважень органів місцевого самоврядування та нотаріусів, впровадження принципу екстериторіальності, закріплення права на "шлюб за добу" на рівні

1.8. Швидкий і зручний доступ до документної інформації та інших архівних інформаційних ресурсів, належне обслуговування користувачів архівної інформації та страхового фонду документації, формування і надійне зберігання Національного архівного фонду та страхового фонду документації

1.9. Розбудова ефективної системи виконання судових рішень та рішень інших органів, у тому числі через удосконалення порядку доступу до професії приватного виконавця та розширення його повноважень, цифровізацію виконавчого провадження, впровадження за окремими категоріями справ фігури "цифрового виконавця", застосування інструментів впливу на боржника та засобів протидії зловживанню правами сторонами виконавчого провадження, скасування необґрунтованих мораторіїв на примусове виконання судових рішень

1.10. Забезпечення представництва держави у Європейському суді з прав людини під час розгляду міждержавних справ України проти Росії

 

Ціль державної політики № 2.  ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ЕФЕКТИВНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

2.1. Впровадження надійної системи державної реєстрації, яка гарантуватиме непорушність прав на нерухомість та бізнес: перехід від моделі швидкого реагування до ризик-орієнтованої моделі запобігання рейдерським діям

2.2.  Запровадження можливості здійснення окремих реєстраційних дій в автоматичному режимі без участі державного реєстратора, спрощення реєстрації філій та представництв іноземних юридичних осіб

2.3. Удосконалення інституту банкрутства фізичних осіб, забезпечення незалежної професійної діяльності арбітражних керуючих, а також впровадження прозорих процедур банкрутства, що дозволятиме швидко відновлювати платоспроможність боржника або справедливо розподіляти активи банкрута між кредиторами

2.4.  Збільшення ролі альтернативних методів вирішення спорів: створення ефективних систем медіації та третейських судів (арбітражів)

2.5. Модернізація угод про визнання і захист інвестицій, результативне та фінансово ощадливе забезпечення самопредставництва України у закордонних юрисдикційних органах з розгляду інвестиційних спорів

 

Ціль державної політики № 3.  СТВОРЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

3.1. Впровадження дієвого інструментарію для зміни поведінки, виправлення та ресоціалізації осіб, які увійшли в конфлікт із законом (праця, корекційні та освітні програми), а також підтримка та допомога засудженим, які готуються до звільнення

3.2.  Створення належних умов тримання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

3.3.  Забезпечення функціонування прозорих та ефективних механізмів попередження і протидії катуванню та жорстокому поводженню в місцях позбавлення волі та попереднього ув’язнення

3.4. Забезпечення розбудови ІТ-інфраструктури та цифровізації пенітенціарної системи, що передбачає удосконалення та наповнення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, впровадження електронного моніторингу в пробації

3.5. Впровадження системи оцінки ризиків вчинення особою повторного злочину та ризиків порушення обов'язків в межах запобіжного заходу або умовно-дострокового звільнення, яка ґрунтується на використанні машинного навчання та алгоритмів автоматизованих висновків (прогнозів), заснованих на результатах обробки великих структурованих масивів даних

3.6.  Забезпечення належного медичного обслуговування в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах відповідно до національних та міжнародних стандартів