Порядок видачі свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю