Воєнний стан

Громадяни, які виявили бажання реалізувати конституційне право на звернення, мають можливість звернутись до Міністерства юстиції України на поштову адресу: вул. Архітектора Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001; адреси електронної пошти (callcentre@minjust.gov.ua, themis@minjust.gov.ua) чи з використанням інших електронних сервісів (зокрема, форми електронного звернення, що розміщена на головній сторінці вебсайту Мін’юсту в рубриці «Звернутися до Міністерства»)

+38 044 364 23 93 – багатоканальний телефонний номер Міністерства юстиції України (інформаційно-довідковий), згідно з графіком роботи апарату Міністерства юстиції України: з 08:00 до 17:00 (понеділок – четвер) та з 08:00 до 15:45 (п’ятниця), перерва для відпочинку – з 12:00 до 12:45

+38 044 233 65 02 – попередній запис на особистий прийом до керівництва Міністерства юстиції України

Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2017 № 388/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.02.2017 за № 229/30097 (зі змінами)

Наказ Міністерства юстиції України від 20.07.2023 № 1781/7 «Про затвердження Графіка особистого прийому громадян керівництвом Міністерства юстиції України»;

Наказ Міністерства юстиції України від 13.07.2023 № 1713/7 «Про затвердження Графіка особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України»

Порядок проведення телефонної «гарячої лінії» у Міністерстві юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2020 № 1456/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 17.04.2020 № 354/34637

Наказ Міністерства юстиції України від 18.12.2023 № 2928/7 «Про затвердження Графіка проведення телефонної «гарячої лінії» у Міністерстві юстиції України на перше півріччя 2024 року»

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 164 (зі змінами)

Органи державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь юстиції

Отримання відомостей про перебування у процедурах банкрутства у разі відсутності доступу до онлайн сервісу

Перелік органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України

Міждержавні справи, подані Урядом України проти росії до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ)

 

ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Пунктом 14 глави 1 розділу II Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), визначено, що у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюється відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року  за № 55/18793  з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ ВІДДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

З метою забезпечення реалізації права на державну реєстрацію народження під час дії воєнного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану проводиться державна реєстрація народження фізичної особи, народження якої відбулося в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до затвердженого Міністерством юстиції України переліку адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів, та в межах якої відділом державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація народження не проводиться.

Для державної реєстрації народження необхідно направити на адресу електронної пошти відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Івано-Франківськ) birth@cv.minjust.gov.ua електронні копії, скановані копії, фотокопії:

заяви про державну реєстрацію народження, складеної у довільній формі;

медичного документа, що, відповідно до законодавства, є підставою для проведення державної реєстрації народження;

інших документів, необхідних для такої реєстрації (копії паспорта, свідоцтва про шлюб тощо).

Заява про державну реєстрацію народження має містити відомості про:

дитину (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження);

матір та батька (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

У разі народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, у заяві про державну реєстрацію народження стосовно батька зазначаються лише його ім’я та по батькові.

У разі, коли батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою, підписана ними заява про державну реєстрацію народження вважається їх спільною заявою про визнання батьківства.

У разі, коли заява про державну реєстрацію народження подається не батьками дитини чи одним з них, додатково зазначаються відомості про заявника (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

Звертаємо увагу, що отримати свідоцтво про народження та у випадках, передбачених законодавством, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, мають право заявник, батьки дитини (один з них), близькі родичі дитини (брат, сестра, дід, баба, тітка, дядько) або їх представники у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку.

У разі, коли батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою та державну реєстрацію народження проведено на підставі підписаної ними заяви про державну реєстрацію народження, яка є їх спільною заявою про визнання батьківства, такі особи повинні особисто звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для отримання свідоцтва про народження.

Видача свідоцтва про народження та у випадках, передбачених законодавством, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, здійснюється будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до затвердженого Міністерством юстиції України переліку адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, за заявою про видачу свідоцтва, складеною у довільній формі за умови надання оригіналу медичного документа про народження, на підставі якого проведено державну реєстрацію народження, після внесення відомостей актового запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

За додатковими роз’ясненнями можна звертатись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ):

адреса: 58002, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 31.

телефон: (0372) 52-53-25, 0997577531

керівник: Корчак Аліна В’ячеславівна

При цьому варто зазначити, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 березня 2022 року № 407 «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану в Україні підставою для державної реєстрації народження, в тому числі поза закладом охорони здоров’я, є медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) (далі – Медичне свідоцтво), затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024.

За умови відсутності можливості заповнення медичним працівником Медичного свідоцтва ним видається довідка довільної форми без проставляння печатки, яка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини і прирівнюється до Медичного свідоцтва.

Така довідка обов’язково повинна містити відомості щодо:

1) найменування надавача медичних послуг;

2) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;

3) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;

4) дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;

5) назва населеного пункту в якому видана довідка;

6) місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);

7) підпис медичного працівника;

8) дата видачі довідки.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ

Згідно зі статтею 32 Сімейного кодексу України шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

У зв’язку з військовою агресією Російською Федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 в Україні введено воєнний стан.

Зазначене є безпосередньою загрозою для життя населення нашої держави і має розглядатись як поважна причина для проведення державної реєстрації шлюбу органами державної реєстрації актів цивільного стану у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

Положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213  «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану» (далі – Постанова) забезпечено реалізацію гарантованого державою права на шлюб в умовах воєнного стану та визначено особливий порядок державної реєстрації шлюбу насамперед для військовослужбовців Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування (далі – військовослужбовець), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки та працівників закладу охорони здоров’я.

Зокрема, врегульовано порядок проведення державної реєстрації шлюбу відділами державної реєстрації актів цивільного стану за заявою про державну реєстрацію шлюбу, поданою особисто одним із наречених без особистої присутності іншого нареченого, який належить до вищенаведеної категорії осіб.

У визначених Постановою випадках державна реєстрація шлюбу може провадитись як у присутності обох наречених, одного з них, так і за їх відсутності.

Заява про державну реєстрацію шлюбу військовослужбовця, іншої категорії осіб, визначеної підпунктом 1 пункту 1 Постанови, яка складається у довільній формі, додається до заяви про державну реєстрацію шлюбу, поданої нареченим (нареченою) особисто.

Про отримання такої заяви відділ державної реєстрації актів цивільного стану невідкладно повідомляє нареченого (наречену) доступними засобами комунікації.

Крім того, передбачена можливість проведення державної реєстрації шлюбу на підставі акта про укладення шлюбу (далі – акт), складеного керівниками вищенаведених військових формувань, інших, визначених Постановою, органів та закладів охорони здоров’я, в яких перебувають або працюють один з наречених чи обидва.

Відповідно до Постанови заяви про державну реєстрацію шлюбу військовослужбовців та іншої категорії осіб, визначеної Постановою, а також акти, складені керівниками вищенаведених військових формувань, визначених Постановою органів та закладів охорони здоров’я можуть надсилатись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи територіального органу Міністерства юстиції, у тому числі до Управління державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції, відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції, які провадять діяльність під час воєнного стану.

Такі територіальні органи невідкладно забезпечують пересилання до відповідних відділів державної реєстрації актів цивільного стану отриманих документів за допомогою електронних засобів телекомунікації та передачу їх оригіналів у будь-який доступний спосіб.

Актовий запис про шлюб складається відділом державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано відповідну заяву або надіслано акт в день їх отримання, який включається до книги поточних актових записів цивільного стану.

ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЗА ОТРИМАННЯ ПОВТОРНО СВІДОЦТВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Відповідно до частин першої, третьої статті 20 Закону за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, що видаються у зв’язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито у розмірах і порядку, визначених законом.

Водночас відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються до державного бюджету.

Разом з тим пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2022 року № 989 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 213» установлено, що в умовах воєнного стану у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за державну реєстрацію актів цивільного стану, за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, що видаються у зв’язку із зміною та поновленням актових записів цивільного стану, за видачу витягів з реєстру, за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану державне мито та відповідна плата не справляються.

ПОВТОРНА ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ

Наказом Міністерства юстиції України від 03 вересня 2022 року № 3734/5 «Про впорядкування  відносин з державної реєстрації народження в умовах воєнного стану», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2022 року за № 1009/38345, визначено, що в умовах воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування, отримати свідоцтво про народження повторно незалежно від дати проведення державної реєстрації народження мають право батьки дитини (один з них), баба, дід, повнолітні брат та сестра, тітка, дядько, мачуха, вітчим дитини або їх представник, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності чи одного з документів, що посвідчують повноваження відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також Уповноважений Верховної Ради з прав людини особисто або через свого представника.

ПРИЙНЯТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТІВ, ВИДАНИХ КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Згідно з Законом України від 1 грудня 2022 року № 2783-IX «Про зупинення дії та вихід з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та Протоколу до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року» було зупинено у відносинах з російською федерацією та республікою білорусь дію та здійснено вихід з цієї Конвенції, яка дозволяла приймати документи, видані на території договірних сторін без якого-небудь спеціального посвідчення.

Дію зазначеної Конвенції у відносинах з російською федерацією припинено 27 грудня 2022 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2023 року № 107 визначено, що під час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування документи, виготовлені або засвідчені на території іноземних держав установою або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції за установленою формою і скріплені гербовою печаткою, приймаються на території України без спеціального посвідчення (консульської легалізації, проставлення апостиля тощо) у разі, коли станом на 24 лютого 2022 року такі документи приймалися на території України без спеціального посвідчення.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану» передбачено, що в умовах воєнного стану до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин з проведення державної реєстрації актів цивільного стану закордонними дипломатичними установами України визначені Міністерством закордонних справ закордонні дипломатичні установи України:

1) проводять державну реєстрацію актів цивільного стану, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх, повторно видають свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та видають витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану) з використанням зазначеного Реєстру як органи державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснюють його ведення;

2) здійснюють надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадянам України незалежно від місця їх проживання (перебування);

3) застосовують законодавство, яким у своїй діяльності керуються органи державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснюють ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

4) передають на зберігання актові записи цивільного стану на паперових носіях до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) у порядку, визначеному законодавством.