13-06-202213:32

Як здійснити акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні – розроблено пам’ятку

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року №209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» установлено особливості, з урахуванням яких проводиться/забезпечується державна реєстрація, зокрема, громадських формувань в умовах воєнного стану.

Для того, щоб усі зацікавлені сторони мали чіткий алгоритм дій, як здійснити акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні – фахівці Департаменту державної реєстрації Мін’юсту розробили відповідну Пам’ятку.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, зокрема, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи.

Для цього подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (форма 7) – обов’язково;

2) копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації – обов’язково (наприклад, свідоцтво, виписка тощо);

3) копія установчих документів іноземної неурядової організації – обов’язково (наприклад, статут, положення тощо);

4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника – обов’язково;

5) установчий документ (статут, положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність такого установчого документа передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії) – не є обов’язковим документом;

6) довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано – обов’язково;

7) документ про сплату адміністративного збору, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

8) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства – не є обов’язковим документом відповідно до Постанови № 209;

9) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент, – обов’язково;

10) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи-нерезидента та у разі, коли такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру – для фізичної особи-резидента – не є обов’язковим документом відповідно до Постанови № 209.

Які вимоги до цих документів, як проводиться/забезпечується державна реєстрація громадських формувань в умовах воєнного стану та на що ще слід звернути увагу під час акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні – читайте у Пам’ятці, розробленій фахівцями Департаменту державної реєстрації МЮ.