Банчук Олександр Анатолійович

Заступник Міністра юстиції України

забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері організації примусового виконання рішень; забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

забезпечує підтримку текстів актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; веде облік та забезпечує здійснення зберігання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацією;

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з нього;

здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

координує діяльність Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Директорату правосуддя та кримінальної юстиції;

Департаменту публічного права;

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Біографія

Народився 08 жовтня 1980 року в с. Михалкове Сокирянського району Чернівецької області

Освіта

2003 – магістр права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2008 – кандидат юридичних наук

Трудова діяльність:

09.2019

заступник міністра юстиції

01.2018 – 09.2019

старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України

12.2014 – 01.2018

науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України

10.2006 – 12.2014

експерт-юрист в ГО «Центр політико-правових реформ»

10.2003 – 09.2006

аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка

03.2003 – 09.2003

юрисконсульт ТОВ «Агроспецресурси»

 

Залучався як експерт з правових реформ в державах Центральної Азії, Вірменії і Грузії такими міжнародними організаціями: Рада Європи, ОБСЄ, БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) ОБСЄ, Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR), Світовий Банк, Міжнародна тюремна реформа (PRI).