Банчук Олександр Анатолійович

Заступник Міністра юстиції України

забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, з питань утримання військовополонених, у сфері організації примусового виконання рішень; забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

здійснює контроль за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів органами виконавчої влади, які є суб’єктами нормотворення, а також іншими органами, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, та за його результатами і в разі потреби вимагає подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

забезпечує підтримку текстів актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; веде облік та забезпечує здійснення зберігання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацією;

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з нього;

здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»;

бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах Кабінету Міністрів України (самопредставництво органу державної влади), в тому числі через територіальні органи Міністерства;

бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах держави у випадках, передбачених законом, у тому числі через територіальні органи Міністерства;

представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах України;

звертається до суду з позовом та бере участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; звертається до суду з позовом та бере участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом, у тому числі через територіальні органи Міністерства;

забезпечує представництво, самопредставництво інтересів Міністерства в судах України, в тому числі через територіальні органи Міністерства;

забезпечує самопредставництво інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства, в тому числі як органу, який у передбачених законом випадках бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, інших осіб, у межах повноважень, визначених у Положенні про Міністерство юстиції України, яке здійснюється без окремого доручення керівника державними службовцями самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства відповідно до положень, що затверджуються наказом Міністра, а також без окремого доручення керівника – державними службовцями структурних підрозділів територіальних органів Міністерства відповідно до положень, що затверджуються наказом керівника відповідного територіального органу Міністерства;

здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держави в судах України під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства або інші центральні органи виконавчої влади;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

відповідає за забезпечення виконання законодавства щодо функціонування української мови як державної та використання державної мови у сферах, в яких Міністерством забезпечується формування державної політики;

координує діяльність Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Директорату правосуддя та кримінальної юстиції;

Департаменту публічного права;

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів;

Департаменту з питань судової роботи;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Біографія

Народився 08 жовтня 1980 року в с. Михалкове Сокирянського району Чернівецької області

Освіта

2003 – магістр права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2008 – кандидат юридичних наук

Трудова діяльність:

09.2019

заступник міністра юстиції

01.2018 – 09.2019

старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України

12.2014 – 01.2018

науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України

10.2006 – 12.2014

експерт-юрист в ГО «Центр політико-правових реформ»

10.2003 – 09.2006

аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка

03.2003 – 09.2003

юрисконсульт ТОВ «Агроспецресурси»

 

Залучався як експерт з правових реформ в державах Центральної Азії, Вірменії і Грузії такими міжнародними організаціями: Рада Європи, ОБСЄ, БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) ОБСЄ, Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR), Світовий Банк, Міжнародна тюремна реформа (PRI).