Департамент державної реєстрації

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їх заяви та представникові органу опіки і піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва (стаття 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника (пункт 2 розділу IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена у встановленому законодавством порядку (пункт 4 розділу IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

 

заява на повторну видачу свідоцтва про народження

заява на повторну видачу свідоцтва про шлюб

заява на повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу

заява на повторну видачу свідоцтва про зміну імені

заява на повторну видачу свідоцтва про смерть