Внутрішній аудит

Управління внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України утворено для здійснення внутрішнього аудиту в апараті Мін’юсту, територіальних органах, установах та на підприємствах, що належать до сфери його управління (у тому числі установах та закладах, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України).

Управління внутрішнього аудиту є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом апарату Міністерства юстиції України, який підпорядкований та підзвітний Міністру юстиції України.

Управління внутрішнього аудиту проводить планові та за дорученням керівника Мін’юсту позапланові внутрішні аудити у підконтрольних суб’єктах внутрішнього аудиту.

Під час проведення внутрішніх аудитів здійснюється дослідження та оцінка системи управління і внутрішнього контролю, у тому числі управління ризиками, ефективності, результативності й законності використання бюджетних коштів та інших активів тощо з питань та в обсязі, що відповідають об’єкту, темі та цілям внутрішнього аудиту, за результатами чого Управлінням внутрішнього аудиту надаються Міністру об’єктивні й незалежні висновки, а керівникам підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту – відповідні рекомендації.

Так, у своїй діяльності Управління внутрішнього аудиту відповідно до покладених на нього завдань проводить на підконтрольних суб’єктах внутрішнього аудиту оцінку:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами  (за результатами проведених аудитів);

якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

використання і збереження активів;

надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань.

Управлінням внутрішнього аудиту розроблена система оцінки ризиків, яка дозволяє виявляти найбільш ризикові сфери діяльності апарату Мін’юсту, міжрегіональних територіальних органів Мін’юсту, установ та підприємств, що належать до сфери його управління.

Також Управлінням внутрішнього аудиту здійснюється моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів, що передбачає контроль за впровадженням відповідних заходів з усунення виявлених під час аудиту порушень та недоліків.

Під час роботи Управління внутрішнього аудиту зосереджується на вивченні причин та наслідків виникнення порушень та/або проблем у діяльності підконтрольних суб’єктів внутрішнього аудиту, допомагає знайти шляхи їх вирішення, можливості попередження та уникнення в майбутньому.

Плани проведення внутрішніх аудитів

Нормативно-правові документи