Нормативно-правові документи

Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2023 № 965/5 «Про затвердження Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України»

Наказ Міністерства юстиції України від 28.12.2020 № 4523/5 "Про затвердження Порядку здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України"

Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 14.09.2020 № 3164/5 "Про затвердження Методики відбору об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів, визначення пріоритетності та періодичності проведення таких аудитів в системі Мін’юсту"

Методика відбору об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів, визначення пріоритетності та періодичності проведення таких аудитів в системі Мін’юсту

Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2020 № 759/5 «Про затвердження Порядку формування справ внутрішньогоаудиту, їх тимчасового зберігання та передачі до архіву в системі Міністерства юстиції України»

Порядок формування справ внутрішнього аудиту, їх тимчасового зберігання та передачі до архіву в системі Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 27.02.2020 № 706/5 «Про втрату чинності наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2019 № 559/5/1»

Наказ. Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України

ПОРЯДОК  здійснення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України

Порядок формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання та передачі в системі Міністерства юстиції України, затверджений наказом Мін’юсту від 07.06.2019 № 1719/5

Наказ Міністерства юстиції України від 12.03.2019 № 741/5 "Про внесення зміни до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції України"

Наказ від 22.02.2019 № 562/5/1 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь (рівень) ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, територіальних органів, підприємств, установ, що належать до сфери його управління, здійснюється відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів і визначається пріоритетність та періодичність проведення таких аудитів"

Критерії, за якими оцінюється ступінь (рівень) ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, територіальних органів, підприємств, установ, що належать до сфери його управління, здійснюється відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів і визначається пріоритетність та періодичність проведення таких аудитів

Наказ від 22.02.2019 № 559/5/1 "Про затвердження Типової посадової інструкції з внутрішнього аудиту"

Типова посадова інструкція спеціаліста з внутрішнього аудиту

Наказ від 22.02.2019 № 558/5 "Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції"

Порядок здійснення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України