Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у справах “Жовнер проти України”, “Юрій Миколайович Іванов”, “Бурмич та інші проти України”

ГОЛОВНА

                                                                                                                                                                                                     

 

НОВИНИ ТА ОГЛЯДИ ПО ТЕМАТИЦІ

 

 17 березня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 210-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2022 року».


 9-11 березня 2021 року відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому було прийнято чергове рішення щодо стану виконання Україною рішень Європейського суду у справах «Жовнер», «Іванов», «Бурмич та інші».


 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У справах «Жовнер проти України», «Юрій Миколайович Іванов проти України» і «Бурмич та інші проти України» (заяви №№ 40450/04, 56848/00, 46852/13), Європейський суд з прав людини констатував порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з невиконанням або тривалим виконанням рішень національних судів, відповідальність за які несе держава.

Зокрема, йдеться про порушення права на справедливий суд (порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) та порушення у зв’язку з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту на національному рівні у разі невиконання рішення або затримки такого виконання (порушення статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод усі судові рішення, прийняті в результаті незалежного та неупередженого розгляду, мають бути належним чином та вчасно виконані. Іншими словами, держава зобов’язана гарантувати виконання судового рішення.

Невиконання Україною рішень національних судів є системною проблемою, як встановлено Європейським судом у рішеннях у справах «Юрій Миколайович Іванов проти України» та «Бурмич та інші проти України», яка призводить до низки негативних наслідків у законодавстві, судовій практиці та бюджетних процедурах.

Ця проблема має широкомасштабний і комплексний характер та вимагає здійснення всебічних і комплексних заходів законодавчого та адміністративного характеру, із залученням різних національних органів. Існування цієї проблеми становить серйозну небезпеку для дотримання верховенства права, а також ставить під сумнів довіру людей до судової системи та держави загалом.

Без виконання національних судових рішень права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, не можуть бути забезпечені, а верховенство права та доступ до правосуддя не можуть бути реалізовані. Як наслідок, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не буде діяти належним чином.

Відповідно до статті 46 Європейської конвенції з прав людини, Україна зобов’язана вирішити констатовані проблеми та виконати рішення у справах «Жовнер», «Іванов», «Бурмич та інші».

У разі неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі невиконання рішень Європейського суду з прав людини, Рада Європи може поставити питання щодо тимчасового позбавлення права представництва і виходу з Ради Європи або взагалі припинення членства в організації.

 

ВІДЕО

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/further-support-for-the-execution Верховний Суд 

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/further-support-for-the-execution Комітет Верховної Ради України з питань правової політики

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/further-support-for-the-execution Державна казначейська служба України (про програму 4040)

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/further-support-for-the-execution HUDOC 

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/further-support-for-the-execution Комітет міністрів Ради Європи

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/further-support-for-the-execution Департамент з виконання рішень ЄСПЛ Ради Європи

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/further-support-for-the-execution Офіс Ради Європи в Україні

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/further-support-for-the-execution Проєкт Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини»

 

 

Ця веб-сторінка розроблена за підтримки проєкту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини», який фінансується Фондом з прав людини.