Department of State Registration and Notary

Керівництво

 

Департамент державної реєстрації та нотаріату

 

 

В.о. директора Департаменту

Дубиківська Ірина Олександрівна

(044) 233 65 20, i.dubykivska@ddr.minjust.gov.ua

 

Заступник директора департаменту

Дробоцький Роман Васильович

(044)233-65-51 r.drobotskyi@minjust.gov.ua

 

Діловод Департаменту державної реєстрації та нотаріату

 

(044)233-64-80

Управління державної реєстрації актів цивільного стану

Начальник управління

Дубиківська Ірина Олександрівна

(044)233-64-73, i.dubykivska@ddr.minjust.gov.ua

Відділ організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та контролю

Заступник начальника управління – начальник відділу

Завгородня Олена Володимирівна

(044)233-65-43 o.zavhorodnia@drsu.gov.ua

Відділ міжнародної правової допомоги

Начальник відділу

Терещенко Тетяна
Григорівна

(044) 233-64-79 t.tereshchenko@drsu.gov.ua

Відділ проставлення апостиля

Начальник відділу

Почекіна Ольга Олексіївна

(044)233-64-70 

o.pochekina@drsu.gov.ua

 

Діловод Управління державної реєстрації актів цивільного стану

Бочарова Марина Олександрівна

(044) 233-64-75, m.bocharova@minjust.gov.ua

Управління розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

В.о. начальника Управління

Нікітін Володимир Вікторович

(044) 233 65 52, v.nikitin@drsu.gov.ua

Відділ забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав

Начальник відділу

Борискевич Максим Ігорович

(044) 233-65-19, v.moiseiev@ddr.minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Хапатько Євгенія Владиславівна

 (044) 233-65-19, v.moiseiev@ddr.minjust.gov.ua

Відділ розгляду звернень у сферах державної реєстрації

Заступник начальника управління - начальник відділу

Нікітін Володимир Вікторович

(044)233-65-52, v.nikitin@drsu.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Скляренко Тетяна Ігорівна

(044)233-64-87, t.romashkina@drsu.gov.ua

 

Діловод відділу розгляду звернень у сферах державної реєстрації

Орел Інна Миколаївна

(044)233-64-88, i.orel@ddr.minjust.gov.ua

Відділ забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Заступник начальника управління - начальник відділу

 

 

 

Заступник начальника відділу

Степанова Наталя Вікторівна

(044)233-65-22

 

Діловод відділів забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав та з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Голинська Ольга Миколаївна

(044)233-65-36,  drrppost@drsu.gov.ua

Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Начальник управління

Юрчук Юрій Леонідович

yu.yurchuk@minjust.gov.ua

233-64-92

Відділ правової експертизи документів громадських формувань

Заступник начальника Управління – начальник відділу

Діденко Ганна Іванівна

 

h.didenko@drsu.gov.ua

233-66-54

Відділ правової експертизи документів друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Начальник відділу

Гончарова Аліна Сергіївна

тел. (044) 233-65-08, 

 a.honcharova@drsu.gov.ua

Сектор контролю та роботи з реєстрами

Завідувач сектору

Калініченко Олена Миколаївна

 

(044) 233-65-54, o.kalinichenko@minjust.gov.ua

 

Діловод Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Ходаковська Анна Борисівна

тел. (044) 233-65-54, a.khodakovska@minjust.gov.ua

Управління акредитації, контролю та моніторингу суб'єктів державної реєстрації

 

 

 

Відділ акредитації та моніторингу суб’єктів державної реєстрації

 Заступник начальника Управління – начальник відділу акредитації та моніторингу суб’єктів державної реєстрації

 Сторчак Сергій Петрович

 (044) 233 65 12, s.storchak@ddr.minjust.gov.ua

Відділ контролю у сферах державної реєстрації

 Начальник відділу

Михайлова Тетяна Сергіївна

 (044) 233-66-84, t.mykhailova@minjust.gov.ua

Сектор правового забезпечення

Завідувач сектору

Якушева Надія Вікторівна

(044) 233-64-98, n.yakusheva@minjust.gov.ua

Управління з питань нотаріату

 

 

 

Відділ контролю у сфері нотаріату

Заступник начальника управління - начальник відділу

Долинна Наталія Олександрівна

(044)233-65-09 n.dolynna@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Гайдай Олена Валеріївна

(044) 233-65-09,

o.haidai@munjust.gov.ua

 Відділ організації нотаріальної діяльності та фінансового моніторингу

Начальник відділу

Захандревич Олена Миколаївна

(044)233-65-07

o.zakhandrevych@minjust.gov.ua

Сектор забезпечення роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату

Завідувач сектору

Левченко Максим Владиславович

(044)233-65- 21

m.levchenko@minjust.gov.ua

Сектор консульської легалізації та проставляння апостилю

Завідувач сектору

Даценко Дмитро Андрійович

(044)233-64-71 d.datsenko@minjust.gov.ua

Діловод 

 

Воронкова Світлана Олександрівна

(044) 233-65-42

Відділ з питань реалізації державної політики у сфері електронних довірчих послуг

Начальник відділу

Карлаш Віталій Валерійович

(044)233-65-03 v.karlash@minjust.gov.ua