Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Свої цілі та завдання Міжвідомча координаційна рада реалізує через залучення експертів, експертних груп та створення робочих груп, залучаючи до роботи таких груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також незалежних експертів, представників громадськості та засобів масової інформації.

 

 1. Робоча група з питань розробки проекту закону про юстицію, дружню до дитини Створена в результаті об’єднання з робочою групою з питань вивчення необхідності запровадження спеціальних умов застосування програм примирення у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх в Україні, створеною Міжвідомчою координаційною радою 28 липня 2017 року відповідно до наказу Голови Міжвідомчої координаційною ради

№ 3.

Відповідно до Наказу Голови Міжвідомчої координаційною ради склад робочої групи змінено.

Ключовими завданнями робочої групи є:

 • презентація розроблених проектів законів про юстицію, дружню до дитини та про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо юстиції, дружньої до дитини, їх обговорення з членами Міжвідомчої координаційної ради;
 • погодження законопроектів та передача їх суб'єкту законодавчої ініціативи;

2.    Робоча група з питань покращення системи збору даних щодо неповнолітніх, які перебувають у контакті із законом.

Створена 31 жовтня 2019 року відповідно до наказу голови Міжвідомчої координаційної ради № 1.

Ключовими завданнями робочої групи є:

 • проведення аналізу методів збору та переліку адміністративних даних щодо неповнолітніх, аналіз відповідності збору даних до міжнародних стандартів.
 • приведення звітування за результатами аналізу, підготовка узгоджених рекомендацій для органів, які забезпечують збір адміністративних даних про реформування національної системи статистики щодо неповнолітніх з урахуванням міжнародних стандартів.
 • розробка та впровадження концепції реформування національної системи збору даних та приведення її до міжнародних стандартів.
 • розробка єдиної узагальненої форми представлення адміністративних даних по неповнолітнім, які перебувають в контакті із законом.

3.    Робоча група з питань підготовки єдиних стандартів навчання фахівців системи юстиції щодо дітей.

Створена 13 березня 2020 року відповідно до наказу Голови Міжвідомчої координаційної ради № 3.

Ключовими завданнями робочої групи є:

 • вивчення міжнародного досвіду щодо впровадження єдиних стандартів навчання та аналіз діючи в Україні програм навчання фахівців в сфері юстиції щодо дітей.
 • обговорення з членами робочої групи проєкту концепції єдиних стандартів навчання, узгодження проєкту єдиних стандартів навчання фахівців в сфері юстиції щодо дітей.
 • розробка та впровадження єдиних стандартів навчання фахівців в сфері юстиції щодо дітей.

4.  Робоча група щодо впровадження моделі Барнахус в окремих регіонах України

Створена 20 липня 2020 року відповідно до наказу Голови Міжвідомчої координаційної ради №6

Ключовими завданнями робочої групи є:

 • консолідація зусиль, спрямованих на визначення спільного бачення щодо впровадження спільних практик захисту прав дітей, що зазнали жорстокого поводження, і є потерпілими або свідками кримінального правопорушення.
 • вивчення досвіду та розробка на його основі змін до законодавства та підзаконних актів, проведення роботи над розробкою порядку взаємодії органів та положення про такий орган та інші.
 • підтримка та реалізація пілотного проєкту та подальше поширення впровадження моделі Barnahus в Україні

 

5.   Робоча група щодо удосконалення законодавства задля посилення дотримання прав дітей у цифровому середовищі

Створена в листопаді 2020 року відповідно до наказу Голови Міжвідомчої координаційної ради №7

Ключовими завданнями робочої групи є:

- обговорення можливості внесення змін до діючого законодавства щодо посилення дотримання прав дітей в цифровому середовищі шляхом обмеження використання матеріалів дитячої порнографії та інших нелегальних матеріалів щодо дітей.

 • обговорення питань формування політики у сфері видалення (блокування) контенту, що порушує права дитини (контент, що містить дитячу порнографію, кібербулінг та інше) з урахуванням міжнародного досвіду та напрацювань в Україні.

6.   Робоча група з удосконалення законодавства щодо забезпечення інтересів та прав дитини у випадку конфлікту між батьками щодо місця проживання дитини та участі в її вихованні

Створена 10 грудня 2020 року відповідно до наказу Голови Міжвідомчої координаційної ради №8

Ключовими завданнями робочої групи є:

 • аналіз ключових міжнародних принципів попередження та реагування на викрадення дитини одним із батьків, обговорення існуючих практик та проблемних питань, що виникають під час вирішення спорів між батьками щодо місця проживання дитини, участі у її вихованні, визначення підходів до попередження та реагування на викрадення дитини одним із батьків в законодавстві України та кращих міжнародних практиках.
 • розробка проєкту рекомендацій щодо вдосконалення процедур та механізмів забезпечення права дитини підтримувати на регулярній основі особисті відносини і прямі контакти з обома батьками та реагування на випадки самочинної зміни місця проживання дитини одним із батьків, у тому числі способом її викрадення.