Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх (далі - Міжвідомча координаційна рада) – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), утворений згідно постанови КМУ від 24 травня 2017 року № 357  з метою запровадження міжінституційної платформи для системного обговорення та вирішення проблемних питань розвитку правосуддя щодо неповнолітніх, прийняття узгоджених рішень, що відповідають інтересам дитини.

Ключовими завданнями Міжвідомчої координаційної ради є:

1.Координація дій органів виконавчої влади з метою забезпечення розвитку політик і практик забезпечення інтересів неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення, стали жертвами, або свідками злочинів.

2.Дослідження спроможності запуску єдиної системи органів, що працюють з дітьми.

3.Удосконалення нормативно-правової бази з питань правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням досвіду зарубіжного законодавця.

4.Формування достатніх пропозицій запровадження ефективного правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення.

5.Вивчення шляхів вирішення проблемних питань функціонування відновного правосуддя в Україні.

Враховуючи необхідність забезпечення ефективного виконання відповідних завдань, внутрішня структура Міжвідомчої координаційної ради передбачає обов’язкове та факультативне членство. Відповідно до визначених функціональних обов’язків окремих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до її складу на постійній основі входять вищі посадові особи:

 1. Міністерства юстиції України
 2. Міністерства молоді та спорту України
 3. Міністерства освіти і науки України 
 4. Міністерства соціальної політики України 
 5. Міністерства внутрішніх справ України 
 6. Національної поліції України

За згодою участь у діяльності Міжвідомчої координаційної ради беруть:

 1. Представники Генеральної прокуратури України
 2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
 3. Уповноважений Президента України з прав дитини
 4. Представники міжнародних організацій
 5. Представники громадських об’єднань

Діяльність Міжвідомчої координаційної ради координується Міністерством юстиції.


Персональний склад затверджується Головою Міжвідомчої координаційної ради - першим заступником Міністра юстиції.

Форма роботи Міжвідомчої координаційної ради - засідання, що проводяться за рішенням її Голови, але не рідше ніж два рази на рік.

 

«Створення доброзичливого до дитини сектору правосуддя, в якому діти перебувають під захистом, а їх права ефективно підтримуються, - ключова ціль діяльності Міжвідомчої координаційної ради. Ми повинні забезпечити ефективне та комплексне розв’язання проблем ювенальної юстиції з врахуванням позитивних рис міжнародного досвіду. Незважаючи на ряд перемог, в Україні ще багато має бути зроблено для створення комплексної системи юстиції, здатної ефективно попереджувати підліткову злочинність і забезпечувати реабілітацію неповнолітніх правопорушників. Нам потрібно задуматися  над тим, яка подальша доля чекає цих дітей: слід забезпечити належну ресоціалізацію та виправлення засуджених, впровадити реалізацію ефективних реабілітаційних програм, які б давали можливість неповнолітньому засудженому відновити свій соціальний статус повноправного члена суспільства. Досягнути ж цього ми можемо лише шляхом належної координації роботи усіх уповноважених на це органів влади»

Наталія СЕВОСТЬЯНОВА,
перший заступник Міністра юстиції,
Голова Міжвідомчої координаційної ради
з питань правосуддя щодо неповнолітніх

 

Міністерство юстиції висловлює вдячність за співпрацю у реалізації проекту Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та громадській організації «Фундація DeJuRe»