Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Головна

Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх (далі — Міжвідомча координаційна рада) — це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України (далі — КМУ), утворений згідно з постановою КМУ від 24 травня 2017 року № 357 із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 №45 та постановою Кабінету Міністрів України

№ 1132 від 18 листопада 2020 року, з метою запровадження міжінституційної платформи для системного обговорення та вирішення проблемних питань розвитку правосуддя щодо неповнолітніх, прийняття узгоджених рішень, що відповідають інтересам дитини.

Ключові завдання Міжвідомчої координаційної ради:

  1. Координація дій органів виконавчої влади з метою розвитку політик і практик забезпечення інтересів неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення, стали жертвами або свідками злочинів.
  2. Дослідження спроможності та підготовка пропозицій щодо створення єдиної системи взаємодії та адміністрування діяльності органів, що працюють з дітьми.
  3. Удосконалення нормативно-правової бази з питань правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням позитивного досвіду інших країн, зокрема, європейських.
  4. Підготовка пропозицій по запровадженню ефективного правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення.
  1. Вивчення проблемних питань функціонування відновного правосуддя в Україні та підготовка пропозицій щодо шляхів, механізмів та способів їх вирішення.

Враховуючи необхідність забезпечення ефективного виконання відповідних завдань, внутрішня структура Міжвідомчої координаційної ради передбачає обов’язкове та факультативне членство.

Відповідно до визначених функціональних обов’язків окремих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до її складу на постійній основі входять вищі посадові особи:

За згодою участь у діяльності Міжвідомчої координаційної ради беруть:

Діяльність Міжвідомчої координаційної ради координується Міністерством юстиції. Персональний склад затверджується Головою Міжвідомчої координаційної ради —

заступником Міністра юстиції.

Форма роботи Міжвідомчої координаційної ради — засідання, що проводяться за рішенням її Голови, але не рідше, ніж два рази на рік.

Міністерство юстиції висловлює вдячність Представництву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, ГО «Фундація DEJURE» та ГО «ВГЦ «Волонтер» за співпрацю, зокрема, в частині сприяння функціонування Міжвідомчої координаційної ради.