Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Створення Міжвідомчої координаційної ради:

  1. передбачено пп. 3 п. 74 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року;

та

  1. відповідає змісту Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року.

Міжвідомча координаційна рада діє на підставі Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 357, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.