Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх

З урахуванням положень Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року основними цілями діяльності Міжвідомчої координаційної ради визначено:

  1. Впровадження на законодавчому рівні можливості використання медіації як одного зі способів відновного правосуддя (зміни до КПК України, розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про медіацію», інших пов’язаних з відповідними змінами законодавчих актів України).
  2. Удосконалення системи покарань, що застосовуються до неповнолітніх, шляхом розширення можливостей застосування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи (наприклад, громадські роботи, виправні роботи тощо).
  3. Вивчення необхідності розробки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги дитині та інформування її про свої права і свободи, порядок їх реалізації.
  4. Розробка проекту Закону України «Про ювенальну юстицію» з урахуванням міжнародних стандартів забезпечення розбудови системи ювенальної юстиції.
  5. Затвердження Стратегії попередження злочинності неповнолітніх.

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Міжвідомча координаційна рада визначає та затверджує конкретні напрями діяльності на кожен рік.

Резолюція щодо визначення ключових напрямів діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період червень 2017 року — травень 2018 року (перший рік роботи)

Резолюція щодо визначення ключових напрямів діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період вересень 2018 року — червень 2019 року (другий рік роботи)

 

ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ

Згідно з визначеною концепцією діяльності Міжвідомчої координаційної ради плани її діяльності також затверджуються щорічно.

План діяльності Міжвідомчої координаційної ради на період червень 2017 року — травень 2018 року (перший рік роботи)