Реагування на критику

Реагування на повідомлення та критичні зауваження

Стаття на тему: «Екологічний Клондайк для корупціонерів, або Хто загрожує морській репутації України?» - «Голос України» №23 від 10.02.2015р.

Відповідь Департаменту антикорупційної політики

Відповідно до положень частин першої та другої статті 15 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.

Антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

При цьому антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації, як складова правової експертизи (частина четверта згаданої статті Закону).

Водночас необхідно зазначити, що законодавством передбачено проведення альтернативної антикорупційної експертизи громадськістю, юридичними та фізичними особами.

Так, згідно із частиною сьомою статті 15 Закону за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.

Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.

При цьому результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта (частина третя згаданої статті Закону).

Відповідь Департаменту  реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності

Згідно з рішенням Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 30 квітня 2014 року № 29 Міністерству екології та природних ресурсів було запропоновано внести зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 04 листопада 2011 року № 429 «Про затвердження Положення про морські екологічні інспекції» з метою виключення з його редакції положень, які надають морським екологічним інспекціям право виконувати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу властивостей вод ізольованого баласту.

У зв’язку з чим Міністерство екології та природних ресурсів прийняло наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 10 липня 2014 року № 216 «Про внесення зміни до пункту 6 Положення про морські екологічні інспекції», згідно з пунктом 1 якого виключено нормативний припис щодо права Держекоінспекції виконувати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу і властивостей вод ізольованого баласту. Зазначений наказ пройшов всі необхідні процедури, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що підтверджено рішенням Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 04 липня 2014 року № 493 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 липня 2014 року за № 866/25643.

Разом з тим відповідно до рішення Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 29 липня 2014 року № 34 Міністерству екології та природних ресурсів було запропоновано внести зміни до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 08 вересня 1999 року № 204 «Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць» та виключити з його редакції абзац п’ятий підпункту 4.3.2 пункту 4.3 розділу 4, абзац другий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 розділу 4 та додаток 5 до цього підпункту.

У зв’язку з незадоволенням Мінекономрозвитку скарги Мінприроди щодо рішення від 29 липня 2014 року № 34 «Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись частиною шостою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» дію зазначених положень наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки було зупинено з 30 вересня 2014 року.

На підставі викладеного Міністерство екології та природних ресурсів прийняло наказ від 09 жовтня 2014 року № 309 «Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 08.09.99 № 204», згідно з пунктом 1 якого нормативні приписи щодо проведення перевірки гарантій власника судна, зазначених у судновій декларації, щодо безпеки його судна для внутрішніх і територіальних вод України під час здійснення екологічного контролю морських та річкових суден, перевірки суднової екологічної декларації та затвердження її форми були виключені. Зазначений наказ пройшов всі необхідні процедури, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що підтверджено рішенням Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 20 жовтня 2014 року № 788 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 жовтня 2014 року за № 1318/26095.

Таким чином на сьогодні наказами Міністерства екології та природних ресурсів від 10 липня 2014 року № 216, від 09 жовтня 2014 року № 309 відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу і властивостей вод ізольованого баласту та перевірку суднової екологічної декларації не передбачено.